X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Wet excessief lenen van kracht!

Nivo 2023 - 5

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen B.V. is eind december 2022 ongewijzigd aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe regels voor dga’s die fors hebben geleend van de eigen B.V.
Valt er wat aan te doen? Jazeker, maar dan is het wel tijd voor aktie!

Achtergrond invoering nieuwe wet

Om het vele lenen bij de B.V. te ontmoedigen, heeft het kabinet deze nieuwe wet ingevoerd. Hiermee mag de Belastingdienst direct belasting heffen in box 2 (Huidig tarief 2023:26,9%) als een dga (of beter gezegd, een aanmerkelijk belanghouder) meer dan € 700.000 leent van zijn eigen BV.

Voorbeeld

Als u eind 2023 voor een bedrag van € 1.000.000 aan schulden heeft bij uw eigen BV, moet er in de aangifte inkomstenbelasting 2023 over een bedrag van € 300.000 direct worden afgerekend in box 2. U betaalt hierover dan 26,9% inkomstenbelasting.

Eigenwoningleningen uitgezonderd

Er geldt een uitzondering voor leningen bij de BV ter financiering van uw eigen woning. Wel geldt als aanvullende eis dat voor eigenwoningleningen afgesloten ná 31 december 2022 uw BV een recht van hypotheek die te verkrijgen.
Let op. Dit betekent dat een positieve/negatieve hypotheekverklaring hiervoor dus niet meer langer voldoende is. Deze eis van recht van hypotheek kan lastig zijn als uw eigen woning ook deels bij een bank is gefinancierd. Deze bank moet dan instemmen met dit tweede recht van hypotheek.

Geen uitzondering voor ‘zakelijke gedekte leningen’

Er is geen uitzondering voor zogenaamde ‘zakelijke gedekte leningen’.
Als u dus van uw BV geld heeft geleend voor een privébelegging, bijvoorbeeld onroerend goed, dan telt deze lening gewoon mee voor de grens van € 700.000.

Groep van personen die lenen

De nieuwe wet geldt niet alleen voor uw eigen schulden bij de BV.
Ook de schulden van uw partner, ouders en (klein)kinderen bij uw BV tellen mee. Voor deze twee laatste groepen geldt wel dat de schulden alleen meetellen indien en voor zover deze meer dan € 700.000 bedragen.

Conclusie

De invoering van de Wet Excessief Lenen is de grootste wetswijziging voor dga’s sinds 1997. Ook als u ‘gedekte’ schulden heeft (bijv. schulden die het gekochte onroerend goed als onderpand hebben) dan toch heeft u met deze wetgeving te maken. Alleen eigen woningschulden zijn uitgezonderd.

Kortom, het is goed mogelijk dat u reeds te maken heeft met deze nieuwe wetgeving.
Win daarom tijdig en goed advies in.
Uiteraard kan Santax u daarbij van dienst zijn.