X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BOX 3 DRIJFZAND: MAAK BEZWAAR! (deel X)

NIVO 2024 - 20

Oei, Oei, Oei. Het blijft maar doorgaan. Tip! Maak bezwaar tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2023 als u uw vermogen op spaar-/betaalrekeningen heeft staan. Wat is er nu weer aan de hand? Ik geef u hieronder een korte samenvatting van de recente column die ik las van Djoeke Altena.

Nieuw politiek pijnpunt Box 3

Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat de Belastingdienst het opleggen van definitieve aanslagen (2021 en 2022) en het afhandelen van bezwaarschriften box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022 aanhoudt tot de Hoge Raad arrest heeft gewezen. Als de uitkomst van de lopende cassatieprocedures gunstig is voor belastingplichtigen, dan hoeven ze niet zelf te procederen om hier aanspraak op te maken. 

Maar let op! Dit geldt alleen voor aanslagen met box 3-inkomen uit beleggingen. 
Belastingplichten met alleen spaarvermogen krijgen wél een definitieve aanslag opgelegd en zullen waarschijnlijk niet profiteren indien de Hoge Raad een voordelig arrest wijst.

Dit laatste attentiepunt is tot op heden nog niet echt op het vizier bij iedereen. 
Feit is, dat het ook voor spaarders met hun box 3 vermogen ook over deze jaren (2021 en 2022) niet echt een probleem hoeft te zijn, omdat namelijk het forfaitaire rendement voor spaargeld/betaalrekeningen over 2021/2022 gesteld is op afgerond 0 %.

Voor het jaar 2023 ligt dit anders. Het forfaitaire rendement voor diegene die hun vermogen op spaar-/betaalrekeningen hebben staan, bedraagt 0,92%. 
De vraag is of dit rendement door velen van u wel is gehaald? 
Want als u een groot deel van uw vermogen op een betaalrekening heeft staan, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk geen dan wel nauwelijks rendement (lees: rente) genoten. 

Kortom, past dit forfaitaire rendement dan wel op uw situatie? 
En zoals gezegd, ontvangen belastingplichtigen met alleen bank-of spaartegoeden wel een definitieve aanslag over 2023. Dus zult u zelf in aktie (lees: bezwaar moeten maken) moeten komen, om te voorkomen dat u niet kunt profiteren van een latere gunstige uitspraak van de Hoge Raad. 

In de Tweede Kamer is hierover reeds een vraag door Grinwis (CU) gesteld. Grinwis vroeg of de staatssecretaris bereid was om alle definitieve aanslagen (dus ook voor diegene met alleen spaargelden) met een box 3-vermogen aan te houden of – als Van Rij niet bereid is zo ver te gaan –, “om de onherroepelijke uitspraak van de Hoge Raad ook van toepassing te verklaren op de groep spaarders.” 

De reactie van staatssecretaris Van Rij was zeer interessant. 
Allereerst gaf hij aan dat hij in het kabinet een lans heeft gebroken voor het compenseren van niet-bezwaarmakers, maar dat dit vanwege financiële redenen niet is gelukt. Daarnaast benadrukte hij dat het kabinet niet verwacht dat spaarders bezwaar willen aantekenen tegen een belasting over een forfaitair rendement van 0,92%. In dat licht voelt hij weinig voor toezeggingen om de rechtspositie van spaarders te beschermen. Tot slot verwijst de staatssecretaris naar de ‘beleidsrichting direct aanpassen’, een voorstel waarmee het fiscale procesrecht wordt aangepast, waarover momenteel een (online) pre-consultatie loopt.

Conclusie

Op 22 mei a.s. zal de Tweede Kamer weer over box 3 spreken. Ik hoop dat het demissionaire kabinet toch inziet, dat dit weer tot problemen gaat leiden en ook hiervoor met een oplossing komt.

Belangrijk is ook dat de Hoge Raad nu snel het verlossende antwoord zal gaan geven. Dat had eigenlijk al met Pasen gemoeten.

Maar in de tussentijd zult u dus zelf in aktie moeten komen als uw rendement op uw bank-/spaarrekeningen in box 3 lager is dan het forfait. 

Maak dan tijdig bezwaar om uw rechten veilig te stellen. 

Santax kan u daarbij helpen.

Tot over twee weken!