X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BOX 3 DRIJFZAND (deel IX)

NIVO 2024 - 18

De eerste signalen over uitstel van de geplande nieuwe invoering van Box 3 per 2027 zijn reeds afgegeven door de staatssecretaris Van Rij. Zucht…
Komt er dan helemaal geen goed eind aan het verhaal over Box 3? 
Mogelijk kan het uitgestelde Paasarrest verwacht in augustus/september 2024 uitkomst bieden. Het is afwachten. Voor nu moeten we het doen met de uitspraken van de Rechtbanken en Hoven. Hieronder zal ik een, in mijn visie absurde, maar zeer recente uitspraak behandelen van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2024:2189) d.d. 04.04.2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het werkelijk rendement significant lager is dan het forfaitaire rendement, waardoor ook als enige marge in acht zou moeten worden genomen sprake is van een schending.
In haar aangifte IB/PVV 2019 geeft X een grondslag sparen en beleggen aan van € 451.888 die volledig bestaat uit bank- en spaarrekeningen. Op basis van de Wet rechtsherstel box 3 is het forfaitaire rendement door de inspecteur bepaald op € 302. 
In geschil is of de box 3-heffing niet te hoog is. Het werkelijke rendement dat werd behaald was namelijk € 177.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het werkelijk rendement van € 177 significant lager is dan het forfaitaire rendement van € 302. 
Ook als enige marge in acht zou moeten worden genomen is sprake van een schending van art. 1 EP bij EVRM en art. 14 EVRM. 
X wordt nader rechtsherstel geboden door het werkelijk behaalde rendement in de belastingheffing te betrekken. Ook heeft X recht op een vergoeding van wettelijke rente over de periode tussen de datum van betaling van de in strijd met het EVRM geheven box 3-belasting en de datum van terugbetaling daarvan. De beroepen zijn gegrond.

Bron: taxlive

Conclusie

Een mooi voorbeeld waar al het realisme, in mijn visie, volstrekt uit het oog is verloren en men alleen nog oog heeft voor de techniek. 

Waar praten we nu eigenlijk over? 
“Bezwaar maken tegen de aanslag, want mijn rendement was namelijk € 177 en ik word aangeslagen voor een forfaitair rendement van € 302.”

Och gut, de belastingplichtige had moeite met het betalen van de Box 3 belasting van € 90 vanuit zijn/haar vermogen van maar liefst € 451.888.

Wederom een triest voorbeeld dat we, zo langzamerhand, allemaal met Box 3 volstrekt de weg kwijt zijn en muurvast zitten in het drijfzand. 

Het past toch echt om een minimumeis qua geldbedrag aan te leggen wat een beoogd bezwaar minimaal zou moeten kunnen opleveren. Zucht….

Tot over twee weken!