X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Privacy policy

Privacy- en cookieverklaring

SANTAX fiscaal economen

 

 

 

Versie: 5 december 2018

 

Via de website http://www.santax.nl (de website) verzamelt SANTAX fiscaal economen (Santax)  persoonsgegevens en worden cookies geplaatst. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt en welke cookies worden geplaatst bij het gebruik van de website. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld, in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze door ons wordt verkregen.
 

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Via de website verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan;
 • Het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • De uitvoering van onze van dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
 • Het verzenden van de nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven;
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot SANTAX, haar relaties en haar medewerkers;
 • Met behulp van cookies:
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.
    

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Contactformulier

Met het contactformulier of per e-mail kunt u ons vragen stellen of berichten sturen. In het contactformulier dient u uw naam, bedrijfsnaam (optioneel), telefoonnummer, e-mailadres  en bericht in te vullen. Deze gegevens bewaren wij zodat we contact met u kunnen opnemen en uw vraag kunnen beantwoorden.
 

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij MailChimp. Lees het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp voor meer informatie. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij hiervoor verwerken zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal één jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen op grond van onze overeenkomst met u of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:
• Externe ICT-dienstverleners;
• De leverancier van de door ons ten behoeve van onze dienstverlening gebruikte software;
• De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

 

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

Cookies

Op deze website en in onze nieuwsbrieven die via MailChimp worden verzonden worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SANTAX of die van een derde partij.

Wij gebruiken uitsluitend cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website en nieuwsbrieven te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • Om het mogelijk te maken om onze website te delen via sociale media (sociale media cookies).

Wij maken geen gebruik van zogenaamde advertentie- of trackingcookies cookies.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website en in de via MailChimp verzonden nieuwsbrieven cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om de effectiviteit van onze nieuwsbrieven te beoordelen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

IP-adressen bestaan uit vier zogeheten octetten van elk drie cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit 'anonimiseren'. Wij hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid waardoor niet uw volledige IP-adres wordt gedeeld met Google

Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacybeleid van Google Analytics.

 

Social media cookies

De artikelen die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat: ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Daarnaast kunnen de social media partijen de data die zij via deze cookies verzamelen (bijvoorbeeld je surfgedrag) gebruiken om profielen op te bouwen. Voor meer informatie over de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Santax heeft daar geen invloed op.

Facebook
LinkedIn
Twitter

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Gegevensbeveiliging

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.
 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@santax.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0299-363 510 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • Overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

 

SANTAX fiscaal economen

T 0299-363 510

E info@santax.nl

KvK-nr. 37123031