X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

VEREENVOUDIGING WET IB (deel II)

NIVO 2024 - 6

Doet u uw eigen belastingaangifte 2023 straks? Velen gruwelen al bij het idee. Zij geven aan niets van belastingen te weten, behalve dan dat ze ‘veuls te veul’ betalen. Inmiddels ben ik 27 jaar fiscalist. En alle doelen om de inkomstenbelasting (hierna afgekort: IB) te vereenvoudigen zijn niet behaald. Het is eigenlijk alleen maar ingewikkelder geworden, vooral door de vele uitzonderingen en goedkeuringen. 
Ook de wetteksten lezen niet weg als een roman. Kan dat dan niet makkelijker? Een wens voor een vereenvoudigde Nieuwe Wet IB wordt al jaren geroepen. Onlangs schetste demissionair staatssecretaris Marnix van Rij daar zijn vergezicht van.

Vergezicht staatssecretaris.

In mijn eerdere column “VEREENVOUDIGING (EN VERSOBERING)? viel te lezen dat de staatssecretaris een vereenvoudigde Nieuwe Wet IB vooral wil bereiken door in te zetten op het fors reduceren en versimpelen van het aantal fiscale regelingen.
Het afbouwen van miljarden kostende belastingregelingen die te duur, niet doelmatig of onnodig zijn duurt zeker twee kabinetsperiodes, waarschuwt demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen). Het kabinet heeft al 163 miljard euro aan regelingen in beeld die volgens zijn eigen beleid versoberd of afgeschaft moeten worden.

Een flink deel daarvan zijn "grote brokken": dure regelingen in de inkomstenbelastingen. 
Om daar vanaf te komen, heeft de Tweede Kamer enkele jaren nodig om de wetgeving behoorlijk te behandelen. Om de wijzigingen goed uit te voeren, is in de voorbereiding ervan bij de uitvoeringsorganisaties ook nog jaren nodig. "Om deze grote brokken aan te pakken is een stelselwijziging nodig", aldus Van Rij in een speech op zijn eigen ministerie. "Dat lukt je niet van één op andere dag."
Het ministerie van Financiën hield recent samen met de Algemene Rekenkamer en het Centraal Planbureau een seminar over de route "naar een eenvoudiger belastingstelsel met minder uitzonderingen". De wildgroei aan fiscale regelingen stoort vooral de Rekenkamer al jarenlang. Vaak dragen zij niet bij aan het doel dat ze voor ogen hebben, en de schatkist loopt er miljarden door mis.
In totaal ontvangt de staat door de belastingvoordeeltjes die deels of helemaal niet voldoen aan de eisen 40 procent minder belastinggeld, aldus Van Rij. En er dreigt meer bij te komen: volgens onderzoek is ook het afschaffen van de btw op groente en fruit, zoals het demissionaire kabinet aanvankelijk ambieerde, niet doelmatig en onnodig duur. Eigenlijk zou een subsidieregeling beter zijn om bijvoorbeeld scholieren meer groente en fruit te laten eten.
Maar, merkt de demissionaire bewindsman op, "je wordt nog net niet voor gek verklaard" als je de btw op groente en fruit niet op nul wil zetten. Er is nog steeds veel kritiek op de twijfel over de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van deze maatregel die het kabinet inmiddels voelt. Er is dan ook "veel missiewerk te verrichten door mijn opvolger", aldus Van Rij: die opvolger moet voorkomen dat collega-bewindspersonen allerlei problemen via een fiscale regeling willen oplossen.
Het is overigens onduidelijk of een eventueel nieuw kabinet ook door wil met het snoeien in de lange reeks belastingregelingen die niet aan de eisen voldoen. Bron: ANP

Conclusie

Uit het vergezicht van de staatssecretaris blijkt dat een compleet Nieuwe Wet IB er niet komt.  

De vereenvoudiging wil de staatssecretaris bereiken door in te zetten op het fors reduceren en versimpelen van het aantal fiscale regelingen. De opbrengst voor de overheid is becijferd op 163 miljard!

Kortom, Ik lees hierin niet alleen een poging tot vereenvoudiging zoals de staatssecretaris aangeeft, maar ook versobering. Of anders gezegd, lees hierin bezuinigingen. 
Het mes snijdt hiermee van twee kanten voor de overheid. Zij hebben hun doel voor een vereenvoudigd “nieuwe” Wet IB bereikt, welk jaarlijks ook nog eens flink geld oplevert. 

Maar, de keerzijde is, actie geeft reactie. Newton heeft niet voor niets zijn 3e wet bedacht. 
Of het ministerie van Financiën deze natuurkunde les goed op zijn netvlies heeft, ik vraag het mij af. 
Hoogstwaarschijnlijk snijdt het mes straks niet van twee kanten maar snijdt men zich in de eigen vinger.

Of beter gezegd. Ik denk dat ik mijn werk wel blijf behouden tot aan mijn pensioen.   

Tot over twee weken!