X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap komt eraan!

Nivo 2022 - 15

Het leek er even op of het Wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen B.V. op de lange baan was geschoven. Echter, uit het Regeerakkoord van dec. 2021 blijkt duidelijk dat dat niet het geval is. Het wetsvoorstel heeft nog immer de beoogde ingangsdatum van 1 januari 2023. Wel is er één wijziging doorgevoerd. De grens wat men maximaal kan lenen zonder ‘tussentijdse afrekening’ komt nu te liggen op € 700.000 in plaats van de eerdere € 500.000

Achtergrond invoering nieuwe wet

Dat u als dga zonder fiscale consequenties geld kunt lenen van uw BV, is de overheid een doorn in het oog. Hiermee is het namelijk mogelijk om geld aan uw BV te onttrekken zonder dat hierover direct belasting hoeft te worden betaald. Pas als u bijv. met een dividenduitkering de lening aflost, komt de Belastingdienst aan bod.

Om vele lenen bij de B.V. te ontmoedigen, wil het kabinet de ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’ invoeren. Hiermee mag de Belastingdienst direct belasting in box 2 (Huidig tarief 26,9%) heffen als u meer dan € 700.000 (initieel was dit € 500.000) leent van uw eigen BV.

Voorbeeld.

Als u dus voor een bedrag van € 850.000 op de lat staat bij uw BV, moet er straks over een bedrag van € 150.000 direct worden afgerekend in box 2. U betaalt hierover dan 26,9% inkomstenbelasting.

Eigenwoningleningen uitgezonderd.

Er geldt een uitzondering voor leningen bij de BV ter financiering van uw eigen woning. Wel geldt als aanvullende eis dat voor eigenwoningleningen afgesloten ná 31 december 2022 uw BV een recht van hypotheek die te verkrijgen.
Let op. Dit betekent dat een positieve/negatieve hypotheekverklaring hiervoor dus niet meer langer voldoende is. Deze eis van recht van hypotheek kan lastig zijn als uw eigen woning ook deels bij een bank is gefinancierd. Deze bank moet dan instemmen met dit tweede recht van hypotheek.

Geen uitzondering voor 'zakelijke leningen'

Er is dus geen uitzondering voor zogenaamde ‘zakelijke leningen’. Als u dus van uw BV geld heeft geleend voor een privébelegging, bijvoorbeeld onroerend goed, dan telt deze lening gewoon mee voor de grens van € 700.000.

Groep van personen die lenen.

De nieuwe wet geldt niet alleen voor uw eigen schulden bij de BV.

Ook de schulden van uw partner, ouders en (klein)kinderen bij uw BV tellen mee. Voor deze twee laatste groepen geldt wel dat de schulden alleen meetellen indien en voor zover deze meer dan € 700.000 bedragen.

Conclusie

Gezien de behoefte aan pecunia’s voor de overheid om de enorme belastinggaten (o.a. Kerstarrest (box 3)) te dichten, verwacht ik zeker dat de wet per 1 januari 2023 zal worden ingevoerd.

Ik verwacht alleen dat het daar niet bij blijft. Er hangen fiscale donkere wolken boven de Dga. Er wordt reeds gesproken over verhoging van het huidige Box 2 tarief van 26,9%.

Ook het nieuwe Box 3 stelsel zal naar verwachting financieel zwaarder zijn dan het huidige.

Kortom, we gaan het zien.

Oh ja, wat nu te doen als het nieuwe wetsvoorstel voor u gevolgen heeft?
Neem contact op met Santax. Wij kunnen u daarin goed adviseren.