X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

VEREENVOUDIGING (EN VERSOBERING)?

Nivo 2022 - 45

Onze nieuwe staatssecretaris Van Rij (fiscaliteit) heeft het er maar druk mee.
Het is werkelijk een ware stortvloed wat er allemaal al op hem is afgekomen na zijn aantreden. En wat staat hem nog te wachten?
Ik heb een zwaar vermoeden dat zijn bed inmiddels in zijn kantoor bij Ministerie van Financiën staat. Ik hoop maar dat hij het volhoudt.
Zijn laatste toezegging aan de Tweede Kamer betreft een plan om de fiscale regelingen aan te pakken. Dat plan moet er zijn vóór de zomer 2023.

Fiscale regelingen

Financiën heeft op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek uitgevoerd naar de diverse fiscale regelingen. ‘Die fiscale regelingen kunnen een effectief instrument zijn om overheidsdoelen te bereiken. Tegelijkertijd kunnen de kosten snel oplopen doordat de meeste fiscale regelingen niet zijn gebudgetteerd. Daarnaast dragen sommige regelingen bij aan extra complexiteit, uitvoeringskosten en het in stand houden van specifieke deelbelangen in het huidige stelsel’, aldus de onderzoekers in het rapport.

Aan alle regelingen is de overheid jaarlijks € 129 miljard, ofwel 40% van de totale belasting- en premieopbrengsten kwijt. De algemene heffingskorting, arbeidskorting en de fiscale behandeling van het pensioen leggen het meeste gewicht in de schaal. Deze ‘kosten’ meer dan 50% van de € 129 miljard. Met deze 3 fiscale regelingen loopt Nederland ook internationaal uit de pas.

Voor de overige fiscale regelingen zit Nederland dicht bij het EU- en OESO-gemiddeld. Bijzonder is overigens dat het aantal fiscale regelingen is in ons land iets lager ligt dan het EU- en OESO-gemiddelde.

Al jaren heeft financiën het doel om het aantal fiscale regelingen die een negatieve evaluatie hebben ‘op te ruimen’. Echter dat is laatste twintig jaar niet gelukt.
Er zijn evenveel regelingen bijgekomen als afgeschaft.

Van Rij ziet de uitkomsten van het onderzoek als een reden om snel aan de slag te gaan. ‘Vereenvoudiging is hoognodig’. Dit maakt ook de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst beter. De belastingdienst geeft al jaren aan dat zij het aantal fiscale regelingen en de jaarlijkse aanpassingen daarop niet goed kunnen bijbenen.

Conclusie

Al jaren wordt gesproken over een compleet nieuw en versimpeld inkomstenbelastingstelsel. Uit de nieuwe toezegging van de staatssecretaris lijkt niet direct dat er een totaal nieuw belastingstelsel zal komen.

De staatssecretaris wil inzetten op het fors reduceren en versimpelen van het aantal fiscale regelingen. Ik lees hierin niet alleen een poging tot vereenvoudiging zoals de staatssecretaris aangeeft, maar ik vermoed ook versobering.

Met andere woorden, minder fiscale regelingen leidt tot een besparing op de genoemde 129 miljard en levert de overheid dus geld op.

Als mijn vermoeden uitkomt, betekent dit eigenlijk dat er op een indirecte wijze bezuinigingen worden doorgevoerd. We gaan het zien.