X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten (TSZ)

Nivo 2023 - 1

Het nieuwe jaar 2023 is begonnen. Ik wens iedereen een bijzonder goed en gezond 2023 toe. Nu het jaar 2022 voorbij is, moet er binnenkort ook weer aangifte inkomstenbelasting 2022 gedaan worden. Voor deze keer een belangrijke tip die u (veel) geld kan opleveren. Het gaat om de vrijwel onbekende regeling “tegemoetkoming specifieke zorgkosten” (hierna te noemen TSZ-regeling).

TSZ-Regeling

Er zijn (vooral) veel ouderen die een zodanig laag inkomen hebben dat ze nauwelijks inkomstenbelasting hoeven te betalen. Veel van hen hebben wel (hoge) zorgkosten betaald die zij niet vergoed hebben gekregen.

Het idee kan dan bestaan dat aftrek van zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting weinig zin heeft. Want waarom zou je iets aftrekken als je toch geen belastingteruggave realiseert? Maar die, eigenlijk best logische, gedachtegang maakt dat de TSZ regeling niet of nauwelijks bekend is. En dat is spijtig.

Want het mooie van de TSZ-regeling is dat u wellicht toch in aanmerking komt voor een soort van ‘belastingteruggave’.

Alleen is die teruggave in een apart besluit geregeld.

U krijgt geen teruggaaf inkomstenbelasting maar een zogenaamde tegemoetkoming specifieke zorgkosten uitbetaald. Dat is geregeld in het Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Voorwaarden TSZ-regeling

Deze tegemoetkoming geldt alleen voor zorgkosten die niet vergoed zijn geweest.  De tegemoetkoming geldt niet andere persoonsgebonden aftrekposten (denk bijv. aan giftenaftrek).
Als u zorgkosten hebt opgevoerd bij uw belastingaangifte en u voldoet aan de voorwaarden voor deze tegemoetkoming, dan krijgt u vanzelf bericht van de Belastingdienst. U hoeft dus nergens een vinkje te zetten of aan te geven dat u in aanmerking wilt komen voor deze tegemoetkoming. Uit de praktijk blijkt dat u meestal na circa 6 maanden nadat de definitieve aanslag inkomstenbelasting is opgelegd de tegemoetkoming, als u ervoor in aanmerking komt, uitbetaald krijgt.

Conclusie

Zorg dus dat u altijd aangifte inkomstenbelasting doet én ook aftrek claimt van uw specifieke zorgkosten die u niet vergoed heeft gekregen. Het kan best zijn dat uit de aangifte inkomstenbelasting (via site fiscus) blijkt dat u € 0 terugkrijgt.
Deze € 0 ziet dan op de inkomstenbelasting. Laat u dan niet van de wijs brengen, die terugkoppeling zegt nog niets over een mogelijke teruggave op grond van de “tegemoetkoming specifieke zorgkosten.”

Dus stuur uw aangifte gewoon in, inclusief de aftrekbare zorgkosten! Het kan zo maar zijn dat u 6 maanden later en mooie verrassing staat te wachten :-) .