X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Rechtsherstel box 3: heb geduld

Nivo 2022 - 17

Het kerstarrest 2021 van de Hoge Raad houdt de gemoederen ook binnen de politiek behoorlijk bezig. De Hoge Raad heeft gezegd dat er ‘rechtsherstel’ voor de spaartax (box 3) moet komen. De vraag die nu bij de politiek voorligt is: “Wie krijgen er allemaal rechtsherstel?”

Het antwoord laat nog even op zich wachten als het aan de staatssecretaris Marnix van Rij ligt.  

Uitspraak Hoge Raad d.d. 24 december 2021

De Hoge Raad is van oordeel dat de met ingang van 1 januari 2017 geldende vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting in strijd is met het EVRM in het geval iemand door dit forfaitaire stelsel wordt geconfronteerd met een heffing naar een voordeel uit sparen en beleggen dat hoger is dan het werkelijk behaalde rendement.

De Hoge Raad biedt hiervoor in deze zaak rechtsherstel door te bepalen dat alleen het behaalde werkelijke rendement uit de tot de rendementsgrondslag behorende bezittingen in de heffing wordt betrokken.

Wachten op nieuw arrest van de Hoge Raad

De staatssecretaris adviseert het kabinet te wachten op een nieuw arrest van de Hoge Raad over compensatie voor box 3. Dat nieuwe arrest wordt verwacht vóór 20 oktober 2022. In dat arrest zal de Hoge Raad oordelen over een zaak van een spaarder die niet op tijd bezwaar maakte, maar toch compensatie wil.

Als zou blijken dat de Hoge Raad voor de niet-bezwaarmakers compensatie afwijst, is de groep die wel gecompenseerd moet worden – de 60.000 bezwaarmakers – een stuk kleiner en scheelt het de overheid miljarden aan compensatie.

Het gaat om 4 of 12 miljard. Kortom, het prijskaartje liegt er niet om.

Conclusie

Het kabinet zal waarschijnlijk volgende week beslissen om het advies van de staatssecretaris - om te wachten op het nieuwe arrest van de Hoge Raad - op te volgen. Er bestaat een mogelijkheid dat het kabinet en de Kamer toch besluiten om de niet-bezwaarmakers toch te willen compenseren mocht de Hoge Raad negatief beslissen voor die groep.

Mijn verwachting is overigens dat dat niet zal gebeuren. Als de Hoge Raad afwijst, schat ik in dat de politiek daarop zal leunen. Ik verwacht niet dat de politiek dan alsnog 8 miljard extra zal uitgeven. Temeer nu er onlangs forse financiële tegenvallers tussen de 10 en 15 miljard bleken te zijn.

Uit de debatten van afgelopen week bleek wel dat de politieke partijen er niets voor voelen om het financiële gat van de hersteloperatie van box 3 ‘’weg te halen bij de werkenden”.

Staatssecretaris Van Rij herhaalde dat wat hem betreft de financiële dekking ervan gevonden moet worden in het domein waar het probleem is ontstaan, namelijk in de heffing van box 3 zelf. Kortom, de vermogenden onder ons zullen er voor op moeten draaien.

Wat mij betreft is de uitkomst van dit alles:

“heel veel rompslomp, die uiteindelijk leidt tot een enorme sigaar uit eigen doos”.

Wordt vervolgd.