X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Opgewekt vertrouwen

Nivo 2018-36

We zijn weer terug van vakantie. De batterijen zijn weer opgeladen. De Santax-advertentie heeft een
lekkere opfrisser gehad. En binnenkort volgt onze nieuwe website. De advertentie geeft een vertrouwd
beeld weer wat Santax voor u als uw vertrouwenspersoon kan bieden.

U leest het al, we gaan het voor deze keer hebben over vertrouwen, opgewekt vertrouwen!

Veel cliënten hebben de indruk dat als de aangifte inkomstenbelasting conform een aanslag is gevolgd dat
daarmee de fiscale kous definitief af is. U zult hierna lezen dat dit genuanceerder ligt.

Op grond van artikel 16, lid 2, letter c, AWR is navordering mogelijk indien te weinig belasting is geheven doordat
een belastingaanslag ten gevolge van een “fout” tot een te laag bedrag is vastgesteld en dit voor de
belastingplichtige redelijkerwijs kenbaar was. Het begrip fout moet ruim worden opgevat. Het gaat bijvoorbeeld
om fouten ten gevolge van de geautomatiseerde verwerking van belastingaangiften.

Maar een fout in de aanslag kan echter niet worden gecorrigeerd als die fout een gevolg is van een verwijtbaar
onjuist inzicht in de feiten of in het recht door de inspecteur. Een dergelijke beoordelingsfout van de inspecteur
kan dus niet worden hersteld via een navorderingsaanslag, ook niet indien de fout voor de belastingplichtige
kenbaar is/was.

Wanneer is er sprake van een dergelijke beoordelingsfout?

Daarvoor neem ik u even mee in het aangifteproces bij de fiscus. Alle aangiften inkomstenbelasting die door de
fiscus worden ontvangen worden digitaal opgeslagen en gaan vervolgens door een enorme “super-computer”
heen in de kelder van de fiscus te Apeldoorn.

Die “super computer” matcht de gegevens uit de aangiften met de gegevens die de fiscus zelf heeft. Daarnaast
worden er elk jaar servicethema’s bepaald. Op die thema’s controleert de “super-computer” extra. Denk aan aftrek
van eigen woningrente, maar ook aftrek van zorgkosten, scholingsaftrek, etc.

Die super-computer “spuugt” vervolgens aangiften uit die door een inspecteur nader moeten worden gecontroleerd.
In 2015 zijn er circa 1 miljoen aangiften door “mensenhanden” gecontroleerd. In 2016 waren er dat nog “maar”
839.000 van de 11,7 miljoen ingestuurde aangiften.

De daling in de controle heeft absoluut te maken met de riante vertrekregeling waardoor de fiscus 1.250 fulltimers
heeft verloren.

Goed terug naar het onderwerp “opgewekt vertrouwen”.

Ingeval de inspecteur bij de aanslagregeling een geautomatiseerde melding heeft gekregen van de “super-computer”
die aanleiding geeft voor nader onderzoek naar de belastingaangifte, dan moet het achterwege blijven van dat
onderzoek worden aangemerkt als een verwijtbaar onjuist inzicht dat niet op grond van artikel 16, lid 2, letter c,
AWR kan worden hersteld.

Het achterwege laten wordt dus als een beoordelingsfout beschouwd. Dit heeft de Hoge Raad zeer recent op
15 juni 2018 geoordeeld (ECLI:NL:HR:2018:797).

Conclusie

Deze uitspraak van de Hoge Raad is een zeer belangrijke uitspraak voor de praktijk. U begrijpt, wel een melding
van de “super-computer” maar toch niet gecontroleerd betekent dus geen navordering meer.

Zeker met een (zwaar) tekort aan “handjes” bij de fiscus zal dit de komende jaren zijn invloed hebben en kan
misschien in uw voordeel zijn als er (per ongeluk) een fout in uw aangifte is geslopen.

Mocht u problemen hebben of binnenkort krijgen met de fiscus. Kom gerust in vertrouwen naar Santax. Wij zijn
hier gespecialiseerd in. Wij zijn graag uw vertrouwenspersoon.