X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

ENERGIELABEL C

Nivo 2022 - 47

‘Helft kantoorgebouwen voldoet niet aan energiezuinige norm’. Daar kopte de NOS onlangs mee. Voor kantoorpanden geldt vanaf 1 januari 2023 een minimaal energielabel C. Ik schreef hierover reeds in mijn column van juni 2021. Tijd voor aktie dus!

Energielabel C kantoorpanden vanaf 2023.

Zoals ik hierboven al aangaf, is een energielabel ook verplicht voor kantoorgebouwen. Vanaf 1 januari 2023 dienen kantoorgebouwen minimaal een energielabel C te hebben.

Op nos.nl kwam ik de volgende column tegen die ik u graag met u wil delen.

“Ongeveer de helft van de kantoren in Nederland voldoet nog niet aan de norm voor energiezuinigheid. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. A++ is het beste label, G het slechtste.

Dat gaat niet lukken, schrijft minister voor Volkshuisvesting De Jonge aan de Tweede Kamer. Van de kantoren voldoet nu 50 procent, terwijl 39 procent nog geen label heeft en 11 procent een label D, E, F of G heeft. De minister verwacht dat ruim de helft van de kantoren op 1 januari het juiste label heeft.

Vooral kleine maatschappelijke organisaties, zoals culturele instellingen, sportverenigingen en dorpshuizen lopen achter met verduurzamen. "Het is voor deze groep lastig te bepalen welke maatregelen verstandig zijn om te nemen en hoe die te financieren", schrijft De Jonge.

Zo'n honderd organisaties met veel vastgoed krijgen uitstel, mits ze een plan hebben om hun gebouwen de komende jaren wel duurzamer te maken. Andere kantoren zullen gewoon aan de verplichting moeten voldoen. De Jonge dringt er bij gemeenten op aan om te handhaven. In het uiterste geval kan een kantoorpand worden gesloten.”

Rijksmonumenten hebben een ontheffing: zij hoeven niet per 1 januari 2023 te voldoen aan de Label C-of-hoger-norm.

Uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen blijkt dat ook minstens 275 overheidsgebouwen nog niet aan de norm voldoen.”

Bron: NOS.nl

Conclusie

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben.
Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

De gemeente zal moeten gaan handhaven. Er zijn nog wel een aantal uitzonderingen. De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
Bron rvo.nl

De vraag is dus of u onder een uitzondering kan vallen. Indien niet, zorg dan dat u inzicht krijgt in welk energielabel het kantoorgebouw heeft. Wellicht heeft het reeds energielabel C. En mocht blijken dat dat niet het geval is, neem dan tijdig maatregelen en zorg dat u in het bezit komt van het energielabel C (of hoger J).

De verwachting is wel dat als uw bedrijfspand nog niet voldoet aan energielabel C maar u een concreet plan kunt laten zien hoe u binnen afzienbare tijd uw pand verduurzaamt en daarmee voldoet aan de eisen, dat u niet te maken krijgt met sluiting en met boetes.

Kortom, tijd voor aktie dus!