X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Eigen woning blijft in Box 1

Nivo 2023 - 23

De eigen woning past volgens sommigen niet in Box 1.
Box 1 is namelijk de box van het belasten van inkomsten uit “Werk”.
Daarnaast zijn de eigen woningregels bijzonder ingewikkeld bij zogenaamde “life events”, denk aan verhuizing, overlijden en echtscheiding.
Vandaar dat er al jaren gesproken wordt om de eigen woning te verplaatsen naar Box 3. Maar onze staatssecretaris Van Rij is dat niet van plan.

Eigen woning niet naar Box 3

Staatssecretaris Van Rij is niet van plan de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Dit heeft hij onlangs geantwoord op Kamervragen. Zijn motivatie is als volgt.

“Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen.”

Nu even in normaal Nederlands. Van Rij heeft onlangs geopperd om de inkomsten uit onroerend goed, denk aan verhuurde (beleggings-)panden, uit box 3 te halen en te gaan belasten in Box 1, dan wel verdere verfijningen aan te brengen omtrent het belasten van onroerend goed in box 3. Zie mijn vorige column Box 3: Drijfzand (V).

Nu dit alles speelt, is het niet logisch om de eigenwoning van Box 1 naar Box 3 over  te halen. Dat maakt allemaal nog ingewikkelder.

Vandaar dat hij ervoor kiest om oplossingen voor versimpeling van de eigenwoningregels uit te werken in de visie op de eigenwoningregeling die hij van plan is in 2024 naar de Tweede Kamer te sturen. Grote wijzigingen in de eigenwoningregeling zijn daarmee op korte termijn niet realistisch

Bovendien is de hervorming van box 3 zowel beleidsmatig, juridisch als uitvoeringstechnisch zeer gecompliceerd en treedt de te verwachten hervorming pas in 2027 in werking (als het al gaat gebeuren, ik geloof er niks van).

Conclusie

De eigen woning blijft in box 1. Onze staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft geen keuze. Te complex om dat nu bij de lopende problematiek van box 3 te gaan betrekken. Dit alles nog los van de (on)haalbaarheid qua ICT implementatie bij de Belastingdienst.

Voor velen denk ik een welkom besluit van de staatssecretaris. Menig burger profiteert jaarlijks van de belastingteruggave als gevolg van de betaalde hypotheekrente. En burgers die geen schuld meer op hun eigen woning hebben, zouden potentieel veel meer belasting kunnen gaan betalen als de eigen woning naar box 3 zou verschuiven.

Kortom, elk nadeel (Box 3: Drijfzand) heeft zijn voordeel :)