X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BOX 3: DRIJFZAND (deel V)

Nivo 2023 - 21

Terwijl het plan van "verfijningen voor box 3" nog niet volledig is uitgewerkt en akkoord bevonden, komt van Rij - met de beste bedoelingen - alweer met een nieuw plan. Kan de politiek het nog bijbenen? Ik heb mijn twijfels. 

Nieuw plan

In het 'migraine-dossier' heeft staatssecretaris Van Rij dinsdagavond d.d. 9 mei 2023 in de vaste commissie voor Financiën geprobeerd een meerderheid te zoeken in de Tweede Kamer voor een nieuw vermogensbelasting vanaf 2027.

In dit nieuwe voorstel van Van Rij blijven inkomsten uit sparen en liquide beleggingen evenals de waardeontwikkeling van aandelen en obligaties in box 3 terwijl onroerende zaken naar box 1 zouden moeten verhuizen.

De VVD ziet weinig heil in dit nieuwe voorstel van Van Rij maar blijft zich ook verzetten tegen de huidige plannen van het kabinet voor een nieuwe vermogensaanwasbelasting, een belasting over de jaarlijkse waardegroei (ook op papier) van vermogen. De VVD, vertegenwoordigd door Folkert Idsinga, ziet wel een vermogenswinstbelasting zitten, waarbij de belasting pas wordt geheven als er daadwerkelijk winst is gerealiseerd over het vermogen.

Van Rij is op zoek naar manieren om het tijdelijke stelsel te 'verfijnen' maar bij veel (coalitie)partijen is daar weinig animo voor. "We willen niet dat het complexer wordt", zegt D66' er Alexander Hammelburg.

De meeste partijen zien alleen brood in kleine aanpassingen, zoals een lagere heffing op VvE-vermogens en geld op derdenrekeningen. Samen met de Christen Unie is D66 een voorstander van de vermogensaanwasbelasting en staan ze lijnrecht tegenover de wensen van de VVD.

Ook de oppositiepartijen zijn verdeeld. De PvdA en GroenLinks willen een progressieve heffing van het vermogen terwijl het standpunt van BBB, een belangrijke factor om straks een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer, vaag blijft. "De posities worden steeds verder ingegraven", concludeert PvdA-Kamerlid Nijboer vanuit de oppositie.

Van Rij heeft met het nieuwe voorstel geprobeerd de tegengestelde wensen in de Tweede Kamer en binnen de regeringscoalitie te overbruggen maar oogst tot nu toe weinig succes in een verdeelde Kamer.

Het plan dat de staatssecretaris in het kabinet gaat bespreken, moet wel nog nader worden uitgewerkt en de financiële consequenties moeten nog in beeld worden gebracht.

Bron: FD/Telegraaf

Conclusie

Van Rij heeft het zwaar, heel zwaar.

In mijn laatste column (deel IV) gaf ik aan dat mijn inschatting is dat de gemiddelde burger nauwelijks iets meer snapt van de voorgestelde "verfijningen". 

Het lijkt erop dat dit de politieke partijen ook parten speelt.

Het geluid: "We willen niet dat het complexer wordt", zegt genoeg.

Maar ook zijn nieuwste invalshoek, een mix van box 1 voor onroerend goed, en de rest in box 3 scoort niet goed.

Eerlijk, ik begrijp het wel. Het wordt de politiek, met weinig fiscaal geschoolden Tweede Kamerleden, gewoon te moeilijk zo.

De fiscale wetgeving wordt vaak als heel ingewikkeld ervaren en als er nieuwe voorstellen worden gedaan, die ogenschijnlijk nog ingewikkelder worden ervaren, dan is er de natuurlijke reactie om daarin niet mee te gaan.

Daarnaast speelt natuurlijk dat de nieuwe wetgeving wel "Hoge-Raad-proof" moet zijn. De politiek wil niet weer een veeg uit de pan krijgen die miljarden kost.

Conclusie: er zit (drijf-)zand tussen de raderen.