X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Belastingrente VPB naar 10,5%!

Nivo 2023 - 7

Er zijn van die zaken waarvan ik denk waar is dit nu voor nodig.
En om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (VPB), nu nog 8%, stijgt per 1 maart 2023 naar 10,5%! Het is dus zaak om deze belachelijk hoge rente zoveel mogelijk te ontlopen. Hieronder de spelregels.

Wanneer moet er belastingrente betaald worden?

De belastingrente gaat per 1 maart 2023 omhoog van 8% naar 10,5%.
De belastingrente wordt over het belastingjaar 2022 berekend vanaf 1 juli 2023 tot aan de uiterste betaaldatum van de aanslag (6 weken na dagtekening).  

Voorlopige aanslag VPB 2022 aanpassen

Als u weet dat u (fors) moet bijbetalen over 2022 zorg dan dat u tijdig de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over 2022 laat aanpassen zodat u niet tegen deze extreem hoge rente aanloopt. De aanpassing moet zijn ingediend vóór 1 mei 2023.

De volgende optie werkt ook. Als u uw aangifte Vennootschapsbelasting indient vóór 1 juni 2023 wordt er ook geen belastingrente berekend.

Voorlopige aanslag VPB 2023 aanpassen

Verder is het zinvol om ook de onlangs opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 goed te beoordelen. Is deze te laag, pas deze dan ook aan. Daarmee verkleint u het risico dat u later moet bijbetalen met 10,5% belastingrente.

Conclusie

De fiscale wetgever hanteert in de vennootschapsbelasting een torenhoge belastingrente.

De Raad van State heeft zeer recent nog het volgende hierover geadviseerd (Publicatiedatum 23 mei 2022) bij het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2023:

“De wetgeving rondom de belastingrente is uitermate complex, ook in de uitwerking. Daarnaast worden de hoge rentepercentages, mede gelet op de huidige werkelijke rentepercentages, als onredelijk ervaren. Ook het feit dat belastingrente verschuldigd is tot de dag voorafgaand aan de dag waarop de aanslag invorderbaar is, zelfs als ruim voor die dag is betaald, wordt als onredelijk ervaren. In de toelichting is opgemerkt dat het niet de bedoeling is om deze systematiek te veranderen. Niet wordt onderbouwd waarom dit niet de bedoeling is.

Hoewel nu met ingang van 1 januari 2023 enige hardheden wat worden verzacht, is sprake van een gefragmenteerde aanpak, terwijl een en ander veeleer aanleiding is om het hele belastingrentesysteem nog eens goed te doordenken.”

De Raad van State geeft hiermee een duidelijk advies af aan de fiscale wetgever. Maak het simpeler en redelijker.

Maar deze slaat het advies in de wind en gaat zelfs nog een stapje verder door het hoge tarief van 8% nog eens verder te verhogen naar 10,5%.

Bizar!