X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

ER IS GEEN ANDERE KEUS!

NIVO 2020 - 44

Om maar eventjes met de deur in huis te vallen. Bij de fiscus stond op 29 augustus jl. 13 miljard open aan nog te
innen “Corona belastingen”.
Van de 240.000 bedrijven die om uitstel hadden verzocht, zijn er nog 196.000 die deze schuld moeten terugbetalen.
Volgens de Factsheets 5 juli respectievelijk 11 september 2020 is er door de overheid 8 miljard aan NOW 1.0 en
2 miljard NOW 2.0 aan voorschotten (lees: loonkostensubsidie) uitbetaald.
En dan spreek ik nog niet over de verstrekte tegemoetkomingen inzake de TOGS, de TOZO, de TVL, en nieuwe
tegemoetkomingen etc, etc.
Verder hebben de banken op 7 augustus jl. reeds 158.000 ondernemers gesteund ter waarde van een bedrag van
22 miljard.
Bedragen die de afgelopen tijd waarschijnlijk verder zijn opgelopen en absoluut zeker nog verder gaan oplopen met
deze 2e Coronagolf.
Maar de banken hebben reeds aangegeven weinig bereidheid meer te hebben voor aanvullende steun en bereiden
zich voor op grote afboekingen op hun vorderingen.
En ook de ‘diepe zakken’ van Wopke zijn niet onbeperkt. De miljarden vliegen de broekzakken uit. En ter voorkoming
van misverstanden: 1 miljard is nog altijd 1.000 miljoen!
Kortom, het gaat echt niet goed mensen.Onwerkelijk

Ik heb bewust maar eens wat feiten genoteerd die toch bij u moeten binnenkomen.
En tegelijkertijd hoor ik u denken; maar het voelt allemaal zo onwerkelijk?
Dat klopt. Dat komt omdat de consument deze cijfers nog niet ervaart “in de portemonnee”.  
Men merkt het nog niet echt. In uw directe omgeving zijn er waarschijnlijk nog maar weinig mensen die hun baan
hebben verloren. En u krijgt maandelijks uw salaris nog gestort. Daarnaast zijn er werknemers die wellicht ook minder
bang zijn om hun baan te verliezen, denk bijvoorbeeld aan ambtenaren in dienst bij het Rijk. 
Maar toch voor u allen. De “lawine-sneeuwbal” is gestart met rollen. En u kent het effect van een rollende sneeuwbal
toch wel? De wal zal het schip keren als het tij niet snel keert.
Voor iedereen! Of u nu ondernemer bent, in loondienst of ambtenaar, het maakt niet uit.


Respect

Ik heb groot respect voor het kabinet en dan vooral voor de voormannen, onze premier Mark Rutte en Hugo de Jonge,
minister van Volksgezondheid. Denkt u maar eens in dat u in die positie staat en keuzes moet maken en daarbij
rekening wilt/moet houden met al die massabelangen van een ieder die spelen. U zou er toch geen oog meer van
dicht doen? Zij verdienen echt onze steun. 


Duivels Dilemma: Gezondheid OF Economie

Want het is een duivels dilemma zoals het er nu aan toe gaat. Het is nu vooral de keuze tussen Gezondheid of
Economie. En onder gezondheid schaar ik dus alles. Denk aan opnames in de ziekenhuizen, maar ook onze
mentale gezondheid, sociale achterstanden, leerachterstanden, afschaling reguliere zorg met alle negatieve
gevolgen van dien, etc. etc.

 


Economie maakt alles mogelijk

Feit is mensen dat de rek eruit is. De reserves in het verleden zijn “verdampt” of gaan zeer binnenkort verdampen.
Bij veel bedrijven is het vet op de botten allang op. En liggen ze aan het infuus bij de overheid én/of de banken. Ik
hoor u zeggen dat er ook bedrijven zijn die goed gaan. Denk aan supermarkten, leveranciers van producten in de
zorg, thuisbezorg (food)bedrijven, internetbedrijven. Dat klopt, maar die bedrijven kunnen het verschil niet goed
maken en ook die bedrijven worden uiteindelijk omlaag meegetrokken als de “Lawine-sneeuwbal” echt goed gaat rollen.

Want één ding staat vast. De economie maakt de rest allemaal mogelijk. Als er geen (draaiende) economie is, kunnen
we de zorg niet betalen, kan de overheid geen investeringen doen in de collectieve sector, vallen er (massa-) ontslagen
en hebben we geen geld meer voor boodschappen of leuke dingen. Een draaiende economie houdt ook onze
gezondheid gezond.
Het is dus niet andersom. We blijven maar geld uitgeven en kijken wel hoe/of de economie ooit weer in staat is om
het terug te betalen.
Zo werkt de reële economie niet.


Doel: Economie EN Gezondheid

Er wordt veel gesproken dat de jeugd de aanstichters is van deze tweede golf. Dat is mij te gemakkelijk. Om mij
heen zie ik ook zeer veel ouderen zich niet aan de regels houden. Iedereen is na de 1e Coronagolf gemakkelijker
geworden. Wellicht ook vanuit de leercurve bezien van wat kan wel en wat kan niet nadat het virus na de 1e Coronagolf
onder controle kwam. 
Duidelijk is nu dat het virus dus minder vrije ruimte bood dan men dacht.

Dit virus gaat niet weg. De enige (echte) uitweg ter bestrijding ervan is een goed werkend medicijn of vaccin. Maar na
dit virus komt er zo mogelijk wel weer een ander virus. Ook daar moet dan op geacteerd worden.

Het doel - in ieder geval totdat er een goed werkend vaccin is - moet zijn Economie EN Gezondheid. En wat mij
betreft in die volgorde.
Mijns inziens hoeft het niet zo te zijn dat de politiek voor de keuze komt te staan Economie OF gezondheid. Het
bewijs is na de 1e Coronagolf geleverd dat het virus onder controle is te krijgen.
Dat was een hele dure les. Zie de cijfers hierboven. Maar het is gelukt. En de hoofdreden dat het gelukt is= ONS GEDRAG.


Conclusie

Mijn hoop is dat de economie deze 2e golf aan kan. Dat zal een uiterste inspanning worden. Maar een zeer belangrijke
factor is de duur van deze 2e golf. Deze moet kort zijn. Een 3e coronagolf is/zal catastrofaal zijn. Ik ben hier geen
doemdenker. Ik ben een realist.

Er wordt nu veel gesproken dat de mensen (jong en oud) zicht moeten krijgen op perspectief anders houden ze hun
(goede) gedrag niet vol. De politiek moet dat bieden. Ik geef u dat perspectief.

Iedereen, jong en oud wil een goed bestaan. Met prachtige baankansen, of een gezin, een mooie woning, kinderen,
reizen, goede gezondheid, een fijn sociaal leven, studeren etc. etc.

Dat is (nog) mogelijk op voorwaarde dat de 2e golf heel snel onder controle komt én het virus daarna onder controle blijft.
Dus geen “Jo-jo in en uit de Coronagolf” meer!
Dat is economisch bezien eenvoudigweg geen optie!

Hoeveel meer perspectief wil je krijgen!!
Dit moet toch voldoende prikkel zijn voor iedereen om ons goede gedrag de komende tijd vol te houden.