X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Gebruikelijk loon 2024

Nivo 2024 - 2

Allereerst voor u allen de beste wensen voor 2024. Ik hoop dat het een mooi en gezond jaar voor u mag worden. Als dga zijn er ook altijd weer zaken om over na te denken bij de start van elk nieuw jaar. Zo is daar de jaarlijkse wijziging voor de dga inzake de zogenaamde gebruikelijk loonregeling (art 12a Wet Loonbelasting). Graag neem ik u mee in die wijziging voor 2024.

Systematiek Gebruikelijk Loonregeling

Als dga dient u een loon te ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw werkzaamheden.
Voor 2024 geldt dat u als loon dient te genieten het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

a) 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 
b) het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
c) € 56.000.

Onder omstandigheden mag u het loon lager vaststellen. Dit geldt bijvoorbeeld bij werken in deeltijd of in verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. 
Voor startende ondernemingen met een liquiditeitstekort mag het gebruikelijk loon van een dga tijdelijk lager worden vastgesteld. Maar dat vereist wel vooroverleg met de fiscus. 

Let op! De praktijk leert dat men de bovenstaande loontoets niet goed uitvoert. 
Men neemt (te) vaak direct het loon bij punt c, namelijk het normbedrag ad € 56.000 bruto als loon. 

Loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking

Ter vaststelling van het dga-loon is het belangrijk dat u nagaat wat het loon is van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij deze vergelijking spelen onder andere de volgende criteria een rol:  de branche, de grootte van uw bedrijf, het aantal werknemers, het werkpakket, het tijdsbeslag en uw verantwoordelijkheden. 

Als hieruit volgt dat het loon lager is dan € 56.000 per jaar, dan mag u uw loon vaststellen op dit lagere loon. Zorg dan wel voor een goede onderbouwing hiervan voor in uw dossier. Maar eerlijk, de praktijk leert dat dit (bijna) nooit voorkomt.  

In de meeste gevallen komt het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking juist hoger uit dan € 56.000 per jaar. In dat geval moet u dit hogere bedrag hanteren. 
Ook in deze situatie is het belangrijk dat u vastlegt op basis van welke gegevens u dit loon hebt vastgesteld.  

Schriftelijke vastlegging

Als uw loon in 2024 moet worden aangepast, dan is hiervoor een aandeelhoudersbesluit nodig. Zorg dat dit allemaal op orde is en goed is vastgelegd.

Conclusie

Mijn 1e advies voor 2024 voor u is: Stem de hoogte van het gebruikelijk loon 2024 weer eens uitgebreid met uw adviseur af. 

De ervaring leert namelijk dat men vaak, op basis van soort van automatische piloot, het nieuwe normbedrag (voor 2024: € 56.000) als nieuwe loon voor 2024 in aanmerking neemt. Maar dat kan dus fors onjuist zijn, waardoor de fiscus kan gaan naheffen met een 25% boete of hoger.

Temeer daar de ‘afslag van 25% op het loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking’ reeds vanaf 1 januari 2023 is afgeschaft. 
Dat maakt dat veel vaker het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger zal zijn dan het normbedrag ad € 56.000 en dus de dga zijn/haar loon op dat hogere bedrag moet vaststellen.

Kortom: AKTIE!

Santax is gespecialiseerd hierin. Mocht u hulp nodig hebben bij het vaststellen van de juiste hoogte van uw salaris voor 2024, neem dan contact met ons op.

Tot over twee weken.

Sander Schilder FM RV