X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Corona-virus vs Fiscus (deel II)

NIVO 2020 - 12

Onderwijl ik deze column schrijf, ervaar ik de (financiële) gevolgen bij klanten en bij kennissen van het
persbericht d.d. 12 maart 2020 dat Nederland tot 31 maart 2020 ‘op slot gaat’. De economische gevolgen
zijn niet mals. En vooral ook de onzekerheid, bijna paniek, speelt mensen en klanten parten. Gelukkig blijft
ons kabinet kalm en wordt er per dag bekeken wat (financieel) nodig is. Ik denk een goede zaak.
Wel laat dit alles maar weer eens zien hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn. Hoe alles financieel aan elkaar
verbonden is. Zodra het Corona-virus achter ons ligt, is het goed om de balans op te maken en daaruit lering
te trekken.

Fiscale (Corona) Ondersteuningsmaatregelen.

In mijn column van twee weken “Corona-virus vs Fiscus (deel I) ben ik ingegaan op het belang van tijdig
betalingsonmacht melden. Voor deze keer behandel ik de fiscale en financiële ondersteuningsmaatregelen,
o.a. het vragen om uitstel van betaling, zoals de ministers van Economische Zaken en Financiën per brief
op 12 maart 2020 bekend maakten. Ik heb de inhoud ervan bijna 1 op 1 overgenomen.

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden
voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting.

Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz
(Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar om per eind maart met een
tijdelijke verruiming van de BMKB de risico’s mitigeren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief
gefinancierd kunnen blijven.

Uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot
het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting en loonbelasting.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de
coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet
de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke
vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.

Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet
(tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig
plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een
verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen.
Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Conclusie

In de brief wordt aangegeven dat Nederland er goed voorstaat en voldoende buffers heeft om de negatieve
economische gevolgen van het virus op te vangen. Gelukkig is dat inderdaad het geval. Maar het liegt er niet om.
Het aantal aanvragen om werktijdverkorting stond maar liefst op 11 maart 2020 reeds op 1.700 stuks! en zal
naar verwachting heel snel en fors oplopen.

Toch is het altijd goed om ‘je zegeningen te blijven tellen’. Sta er maar eens bij stil als het Corona-virus was
opgedoken ten tijde van de crisis in de jaren 2008-2012. Dus misschien moeten we ons handen op dit moment
toch ook maar even dichtknijpen.

Ik hoop voor iedereen dat het Corona-virus van (zeer) tijdelijke aard is. Maar zonder financiële kleerscheuren
eruit komen, zal voor een enkeling zijn weggelegd.
Dat is reeds nu al duidelijk.

Tot slot. Voor de financiële professionals onder mijn lezers nog het volgende.
Santax Opleidingen verzorgt op 22 april 2020 de cursus “Betalingsproblemen met de fiscus oplossen”. De docent,
Frits Gill werkzaam bij de Belastingdienst als landelijk vaktechnisch coördinator invordering zal tijdens deze cursus
uitgebreid stilstaan bij de laatste stand van zaken. Schrijf je in en laat je bijscholen om je klant zo goed als mogelijk
te kunnen helpen.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.