X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Wees op tijd met uw aflossingsvrije hypotheek

Nivo 2021 - 11

Veel mensen hebben een gehele of gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek.
In de jaren ’90 was dat regelmatig het hypotheekadvies gekoppeld met een spaarpolis. Deze spaarpolis
diende om te zijner tijd de hypotheek mee af te lossen. Maar die polissen bleken in de praktijk vaak een
zogenaamde ‘woekerpolis’ waardoor het ‘beloofde’ eindbedrag hoogstwaarschijnlijk niet zou/zal worden
behaald.
Toch heerst er weinig paniek. Dit als gevolg van de enorme waardestijgingen van de eigen woning de
laatste jaren. Men rekent op een flinke overwaarde bij verkoop te zijner tijd. Toch is er een belangrijk
aandachtspunt als u een (deels) aflossingsvrije hypotheek heeft.

'T kan verkeren'

Dichter Brederoo kwam er niet voor niets mee. De mens is van nature opportunistisch en kijkt vaak naar de korte
termijn. Echter in 2013, nog niet zo lang geleden, stond 1/3 van alle woningen in Nederland “onder water”.
Bij verkoop van de woning destijds, hield men in 1/3 van de gevallen een restschuld over aan de bank in plaats van
een overwaarde.
Het verleden heeft laten zien dat het tij kan keren. Wees u daarvan bewust.

30 jaarstermijn renteaftrek vervalt over 9 jaar.

Velen van u genieten al sinds jaren aftrek van hypotheekrente. Mocht u reeds aftrek genieten vanaf 1 januari 2001
dat moet ik u helaas berichten dat u over circa 9 jaar geen aftrek meer kunt claimen. Deze 30 jaarstermijn is
ingevoerd met de nieuwe Wet inkomstenbelasting 2001. Velen zijn hiervan niet op de hoogte.

Mocht dit voor u van toepassing zijn, dan betekent dit dat uw woonlasten over circa 9 jaar (fors) zullen toenemen.
Overigens wordt de aftrek van hypotheekrente inmiddels vanaf 2019 versneld versoberd. In 2023 is elke betaalde
euro aan hypotheekrente nog slechts aftrekbaar tegen afgerond 37%, ook al zit u met uw inkomen in de hoogste
tariefschijf van 49,5%. Dat maakt dus niet meer uit.

Wat houdt een aflossingsvrij hypotheek in?

De aflossingsvrije hypotheek is een lening waarbij alleen rente wordt betaald en geen aflossing. Deze hypotheek
wordt meestal met een looptijd van 30 jaar afgesloten en aan het einde van de looptijd moet het gehele hypotheekbedrag
in één keer! terugbetaald
worden aan de bank.
Kunt u dit niet met eigen financiële middelen, hetgeen in de meeste situaties het geval is, dan zou een uitkomst kunnen
zijn dat u een nieuwe hypotheek afsluit. Echter, dat gaat altijd gepaard met een nieuwe inkomenstoets.
Mocht de bank u niet opnieuw een hypotheek willen verstrekken dan heeft u een probleem, waarbij verkoop van de woning
een reëel gevaar is.
Vaak zal de bank op moment dat u nog jong bent met een goed arbeidsinkomen u wederom een hypotheek willen
verstrekken. Vaak heeft ook de partner een arbeidsinkomen. Dus geen probleem.
Maar dit kan zeker anders uitpakken als u reeds wat ouder bent met een aflossingsvrije hypotheek. Vanaf tien jaar vóór
uw AOW-gerechtigde leeftijd telt namelijk de hypotheekverstrekker ‘uw pensioeninkomen’ mee in de toetsing van wat u
als bedrag kunt lenen. Als uw (pensioen)inkomen op dat moment niet voldoende is om het bedrag opnieuw te lenen,
is de bank (hoogstwaarschijnlijk) niet bereid om u een nieuwe hypotheek te verstrekken.

Conclusie

Ga voor uzelf na wat voor hypotheek u heeft.
Mocht dit een (deels) aflossingsvrije hypotheek zijn en bent u nog meer dan 10 jaar verwijderd vanaf uw AOW-leeftijd,
overweeg dan om in contact te treden met uw bank om te praten of een nieuwe hypotheek of een verlenging van uw
huidige hypotheek tot de mogelijkheden behoort.
Want als u het verzoek eerder dan tien jaar vóór de AOW-gerechtigde leeftijd indient, laat de hypotheekverstrekker de
hoogte van uw pensioeninkomen buiten de toetsing en is de kans groter dat de bank u wederom wilt financieren.
En dat voorkomt dat u straks op uw oude dag (zeg rond 70 jaar) ineens geconfronteerd wordt door de bank dat u uw
hypotheek ineens moet aflossen.
Laat u hierover goed informeren. Want aan een nieuwe hypotheek of verlenging kunnen kosten verbonden zijn.
En misschien is nog wel de allerbeste tip. Zorg dat uw hypotheek is afgelost op uw oude dag. Net als vroeger :)
Succes.

Tot over twee weken.