X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Status Quo

Nivo 2021 - 23

In mijn column “Er is geen ander keus” d.d. 28 oktober 2020 gaf ik een overzicht van de verstrekte
coronasteun tot op dat moment. Tijd om opnieuw de balans op te maken nu er controle lijkt te komen
op het coronavirus.

Coronasteun

Wopke Hoekstra gaf op 27 mei jl. aan dat de coronasteun nog doorloopt in het 3e kwartaal 2021 met een
steunpakket van nog eens 6 miljard. De teller komt daarmee inmiddels op totaal 80 miljard!

Ook staat er nog 16 miljard open aan uitgestelde coronabelastingschulden.
Hoekstra verwacht dat 90% van deze openstaande belastingschulden binnen de verruimde terugbetalingsregeling
van 5 (eerder 3 jaar) jaar, te starten op 1 oktober 2022 (eerder 1 oktober 2021) zal worden terugbetaald.

Een kwart miljoen ondernemers heeft gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen.
En het in het totaal verstrekte bijzondere uitstel voor coronabelastingen bedroeg zo’n 36 miljard!

Ook de banken hebben fors steun verleend. Vanaf het begin van de coronacrisis is er voor 53,5 miljard euro aan
leningen verstrekt aan ondernemingen. Daarmee werden ruim 59 duizend ondernemers geholpen. Dit maakte
onlangs de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend. Ook blijkt uit de monitor dat er nu geen grote
aantallen klanten met betalingsproblemen zijn. De aangekondigde verlenging van de overheidssteun en de
uitbreiding van de terugbetaalregeling voor coronabelastingen dragen daaraan bij.

Uit de bankenmonitor blijkt ook dat de crisis heel divers uitpakt. Bepaalde groepen klanten bij de banken hebben
zelfs flink gespaard tijdens de coronacrisis.

Verborgen faillissementen

In de media wordt bijna maandelijks gemeld dat het aantal faillissementen historisch laag is. Faillissementen
vertellen echter maar een deel van het verhaal. In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard ten
opzichte van 3.208 in 2019.  

Maar tegelijkertijd zijn er in 2020 140.325 bedrijven gestopt (hierna: de stoppers). Dit ten opzichte van de 114.865
in 2019.

Kortom, de daling in 2020 van 505 aan faillissementen dient men in relatie te zien tot het aantal extra stoppers in
2020 van 25.460. U ziet, er is duidelijk sprake van ‘verborgen’ faillissementen.

Conclusie

Enorme bedragen aan steun zijn er uitgegeven om de coronacrisis te bestrijden.
Maar de coronacrisis is geen reguliere crisis zoals die er normaliter uitziet.
In de laatste crisisperiode 2008 – 2014 werd nagenoeg iedereen financieel getroffen. Er was sprake van een enorme
werkloosheid, een enorm aantal faillissementen, de overheid die zwaar bezuinigde en een zeer laag consumentenvertrouwen.

Dat is bij de coronacrisis niet het geval en dat geeft deze crisis een extra wrang effect. Inmiddels is duidelijk dat we niet
met zijn allen in hetzelfde financiële schuitje zitten.

De coronacrisis treft de ene ondernemer zodanig dat al zijn ondernemingsvermogen en pensioen teniet is gegaan
en de andere ondernemer heeft zijn beste jaren ooit. Ook werknemers, uitzonderingen daargelaten, zijn niet getroffen.
De consument heeft meer gespaard dan ooit. Het kon domweg niet uitgegeven worden.

Van een afstandje bezien, zou je kunnen zeggen dat er in de groep ondernemers een bepaalde mate van vermogensoverheveling
plaatsvindt. Getroffen ondernemers (o.a. horeca, reisbranche) die het niet vol konden houden en noodgedwongen gestopt zijn,
worden nu weer ruimschoots opgevolgd door opportunistische starters die hun kans schoon zien in die getroffen sectoren.