X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Schenken en teruglenen gaat fout

Nivo 2020 - 48

We naderen het einde van het kalenderjaar. Als fiscalist komt het onderwerp wel/niet schenken van ouders aan kinderen dan altijd voorbij.
Niet in de laatste plaats omdat de reguliere schenkvrijstelling aan kinderen ad € 5.515 een kalenderjaarvrijstelling is. Met andere woorden, we kijken op jaarbasis. Met enige regelmaat hoor ik in mijn omgeving dat er gesproken wordt over schenken en vervolgens terug lenen. Want de ouders kunnen het geld niet missen, maar willen wel dat er te zijner tijd minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Daar ga ik het deze keer over hebben.

 

Ik behandel dit aan de hand van een procedure (ECLI:NL:RBNHO:2020:6882 d.d. 11 september 2020) die onlangs speelde bij de rechtbank Noord-Holland.
Wat was het geval.

Twee ouders hadden in de jaren 2013 tot en met 2015 jaarlijks schenkingen van € 5.000 gedaan aan hun zes kinderen. Vrij kort na de ontvangsten stortten de kinderen de bedragen weer terug op de rekening van hun ouders. Dit deden zij met de omschrijving ‘lening’.

De ouders waren over deze leningen de bekende 6% interest verschuldigd. Pas bij het overlijden van de langstlevende was aflossing verplicht en de geldleningen waren voor onbepaalde tijd aangegaan en niet tussentijds opeisbaar.

Toen de eerste ouder overleed, stelde de belastinginspecteur dat de schenkingen van de ouders in de jaren 2013 – 2015 ‘schenkingen des doods’ waren. Daarom wilde hij de nalatenschap van de overleden ouder niet verlagen met
de € 45.000 aan schulden aan de kinderen.

De kinderen lieten het er niet bij zitten en gingen in beroep bij de rechtbank. Maar de rechtbank is het eens met de fiscus. Dat de leningen zo kort op de schenkingen volgden, wijst op een samenstel van rechtshandelingen.
Kennelijk was het de bedoeling van de ouders dat pas na hun overlijden hun kinderen over de schenking konden beschikken. Daarmee is sprake van een schenking des doods.

 

Conclusie

Schenken en terug lenen werkt dus niet (goed) om de erfbelasting omlaag te krijgen!

Is er een oplossing die altijd werkt - dus zonder risico! - in het geval de ouders het geld niet kunnen missen maar toch willen schenken?

Ja, ga langs de notaris! De notaris kan de schenking onder schuldigerkenning namelijk vastleggen in een notariële akte. Ook wel de papierschenking” genoemd.
Daarnaast zal de notaris met u bespreken of u nog andere clausules wenst op te nemen als schenker. Denk aan een eventuele uitsluitingsclausule (ten behoeve van de “koude kant”) of herroeping.  

Voor de kosten van een notariële akte hoeft u het niet te laten.
Deze kosten vallen mee.