X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Rariteiten met bijtelling

NIVO 2018-48

De auto van de zaak. Het blijft een steeds terugkerend onderwerp. Tijdens het Belastingplan 2019 kwam naar
voren dat een Tesla rijder circa € 70.000 aan subsidie krijgt. En dat moet toch echt anders volgens de politiek.
Maar het bijzondere hieraan is dat diezelfde politiek deze fiscale stimuleringsmaatregelen eerder heeft
aangenomen. Vreemd niet?

Voor deze keer ga ik in op een, wellicht bij u wat, merkwaardige uitspraak van het gerechtshof ‘s—Hertogenbosch
d.d. 21 juni 2018. U raadt het al. Het gaat over de auto van de zaak.

Hof Den Bosch, ECLI:NL:GHSHE:2018:2707

Een dga had een auto van zijn B.V. ter beschikking. In 2011 maakte de dga maar liefst 79 ritten met deze auto naar
golfclubs om daar met (potentiële) zakelijke relaties golf te spelen.

De dga had geen bijtelling voor privégebruik voor de auto van de zaak aangegeven en overlegde, na vragen van de
inspecteur, een sluitende kilometeradministratie.

Het hof kijkt voor de beoordeling van de zakelijkheid van de gereden kilometers naar de golfclubs naar personen
die overigens in dezelfde omstandigheden verkeren als de dga.

Het hof acht namelijk aannemelijk dat de bezoeken aan de golfclubs zowel samenhangen met zijn rol als dga als
met zijn privéleven. Het hof past vervolgens bij dergelijke ritten met een gemengd oogmerk de maatstaf toe zoals
opgenomen in HR 5 juni 1985, ECLI:NL:HR:1985:AW8259.

Derhalve is van belang hoeveel keer iemand die niet een dienstbetrekking zoals die van belanghebbende vervult,
maar wat inkomen, vermogen en gezin betreft, in dezelfde omstandigheden als belanghebbende verkeert, een
golfclub bezoekt. Een gemiddelde golfer bezoekt volgens het hof 17 keer per jaar een golfclub. Derhalve dienen
17 van de 79 ritten als privé te worden aangemerkt

Hierdoor had de dga op jaarbasis meer dan 500 km privé gereden en moest de dga de bijtelling privégebruik auto
van de zaak aangeven. De dga kwam met de correctie aan kilometers op 598 privé-kilometers terwijl max 500 is
toegestaan. En dus was de dga “het haasje”.

Conclusie

Ik heb vermoeden dat veel dga’s en hun adviseurs zich niet bewust zijn van deze uitspraak en het risico ervan.
Het kan zo maar eens een zeer vervelende uitkomst zijn bij een belastingcontrole of bij een vragenbrief over de
auto van de zaak.

Uiteraard is ook hier een oplossing voor. Als u daar meer over wilt weten, bent u van harte welkom op ons kantoor.