X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Nabestaandenpensioen? Heb ik dat? (deel I)

NIVO 2019-48

Met al het nieuws over het wel/niet korten op het pensioen, zou je denken dat mensen uitermate
geïnteresseerd zijn in hun pensioenregeling. Het tegendeel blijkt. Pensioen is niet “hot” om
over na te denken. Ten onrechte, zo blijkt elke keer weer.

Onderzoek van Wijzer in geldzaken over Nabestaandenpensioen.

Wijzer in geldzaken heeft recentelijk onderzoek gedaan onder ruim 1.000 Nederlanders wat zij (denken te)
weten van hun nabestaandenpensioen. De uitkomsten zijn niet mals. Het is slecht gesteld met de kennis
erover.

 • Vier op de tien Nederlanders denken ten onrechte dat de uitkering die de partner ontvangt wanneer
          men zelf komt te overlijden vóór de pensioendatum gelijk is aan 70% van het laatst verdiende salaris.
 • Eén op de acht Nederlanders schat het beter in en denkt dat de uitkering ongeveer 50% van het
          laatst verdiende salaris is.
 • 29% weet niet of de huidige werkgever een nabestaandenpensioen aanbiedt.
 • Ook het aanmelden bij de verzekeraar of pensioenfonds dat er een partner is die een beroep doet
          op nabestaandenpensioenregeling wordt vaak vergeten. Vooral voor samenwoners geldt vaak dat
          zij expliciet hun partner moeten aanmelden voor het nabestaandenpensioen in de pensioenregeling,
          wil er recht zijn op nabestaandenpensioen. Dit was bij 1/3 van de samenwoners onbekend. En dus
          een groot risico voor samenwoners dat er geen nabestaandenpensioenuitkering volgt bij een
          overlijden terwijl dat met een simpele actie te voorkomen is. Hoe het precies zit met betrekking
          tot de aanmelding en het beroep doen op nabestaandenpensioen is vaak verschillend in de praktijk
          en is na te zien in de betreffende pensioenregeling.

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat wegvalt, kan het totaalinkomen van de achterblijvers fors
dalen. Zeker als achteraf blijkt dat er helemaal geen regeling voor nabestaandenpensioen aanwezig is.
|En dit risico is simpel op te lossen c.q. te voorkomen.

Bron: Wijzer in geldzaken.

Conclusie

Het is slecht gesteld met de kennis over het wel/niet hebben van nabestaandenpensioen, de hoogte ervan
en de “ regeltjes” er omtrent.

En dat is niet nodig. Alle informatie is er en wordt ook vaak actief verstrekt.

Maar de mensen moeten het wel gaan lezen. Of als ze het niet begrijpen hun hierover laten
informeren/adviseren. Dit is hun verantwoordelijkheid die zij hebben naar hun partner en het gezin.

Zorg dat de nabestaanden niet door laksheid onnodig met “de bekende gebakken peren” blijven zitten.

Volgende keer ga ik op wat andere valkuilen van het nabestaandenpensioen in.