X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

STEUN- EN HERSTELPAKKET CORONA: RECENTE WIJZIGINGEN FISCALE MAATREGELEN

Santip januari - 2021

Vanwege de nieuwe verzwaarde coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket voor banen en
economie fors uit. Getroffen ondernemers kunnen een beroep doen op deze maatregelen om de impact
van het virus op hun organisatie zoveel mogelijk te beperken. Hieronder volgt een overzicht van de
belangrijkste wijzigingen in de fiscale maatregelen. 

 

Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

De Belastingdienst verleent bijzonder uitstel van betaling aan alle ondernemers die door de coronacrisis in de
liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen.

Ondernemingen die zich voor het eerst melden bij de Belastingdienst met het verzoek om uitstel van betaling,
krijgen 3 maanden uitstel. Voor betalingsverplichtingen die opkomen in deze periode wordt uitstel verleend.
Onder voorwaarden is het mogelijk de periode van 3 maanden te verlengen (tot uiterlijk 1 juli 2021). Het initiële uitstel
kan tot 1 juli 2021 worden aangevraagd (was voorheen tot 1 april 2021). 

Voor ondernemers die dit jaar al eerder een verzoek tot verlenging van uitstel tot betaling hebben gedaan tot 1 april 2021,
wordt dit uitstel automatisch verlengt tot 1 juli 2021. Als eerder een aanvraag voor uitstel van betaling voor 3 maanden is
gedaan, kan worden verzocht om een verlening tot 1 juli 2021.

Let op! Na afloop van de periode van drie maanden is het belangrijk om nieuwe verplichtingen qua aangfite en betaling
na te leven. Zo niet, dan wordt het uitstel ingetrokken en kan er niet meer van de betalingsregeling gebruik worden
gemaakt.

Terugbetalingsregeling 

Voor alle belastingschulden waarvoor ondernemers uitstel hebben genoten, geldt een generieke terugbetalingsregeling.
Met deze regeling moeten ondernemingen hun belastingschuld lineair aflossen in 36 maanden. De aflossingsperiode
zou starten op 1 juli 2021 maar de start is nu opgeschort naar 1 oktober 2021. Vanaf naar verwachting het 2e kwartaal 2021
gaat de Belastingdienst voorts samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler kijken naar het mogelijk
kwijtschelden van belastingschulden.
 

Wijzigen voorlopige aanslag

Ondernemers betalen meestal al gedurende het jaar inkomsten- of vennootschapsbelasting via een voorlopige aanslag.
Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis (of om andere redenen) kunnen een verzoek
indienen voor verlaging van de voorlopige aanslag.

Ook in 2021 is dit beleid voortgezet.

 

Reiskostenvergoedingen 

Werknemers die al voor 13 maart 2020 recht hadden op een vaste reiskostenvergoeding mochten deze vergoeding
onbelast blijven genieten tot eind januari 2021. Deze regeling wordt verlengd tot 1 april 2021, ook al worden als gevolg
van thuiswerken werkelijke reiskilometers niet (volledig) gemaakt. Hiermee hoeft de werkgever de vaste reiskosten-
vergoeding dus niet aan te passen of geheel of gedeeltelijk tot het loon te rekenen.

 

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) 

Voor 2020 werd de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) verruimd tot 3% over de eerste € 400.000 van de totale
loonsom. Voor 2021 was dit percentage weer verlaagd naar 1,7%. Inmiddels is besloten om voor 2021 de vrije ruimte
weer op 3% over de eerste € 400.000 van de totale loonsom te zetten.
Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,18% (2020: 1,2%). 

Werkgevers kunnen de verruimde vrije ruimte inzetten om bijvoorbeeld thuiswerkvergoedingen te geven aan werknemers,
indien die niet kwalificeren als gerichte vrijstelling. Het kabinet onderzoekt nog of er een aanvullende regeling moet komen
voor belastingvrije vergoedingen voor thuiswerken. 

 

Gebruikelijk loon DGA

Voor DGA's was het voor 2020, onder voorwaarden, mogelijk het verplichte gebruikelijk loon te verlagen. De verlaging kon
evenredig lopen met de omzetdaling over de eerste 4 maanden van 2020 ten opzichte van de eerste 4 maanden van 2019.
Ook voor 2021 wordt het mogelijk het gebruikelijk loon te verminderen.

Voor 2021 zal de verlaging evenredig zijn met de omzetdaling over heel 2021 ten opzichte van heel 2019. De omzetdaling
moet daarbij minimaal 30% zijn.

Belangrijke voorwaarden zijn dat de rekening-courantschuld of het dividend niet mogen toenemen door het lagere loon.

Lees hier meer...

 

Verlaging percentages invorderings- en belastingrente

Er zijn twee soorten rentes die de Belastingdienst in rekening kan brengen bij ondernemers: invorderingsrente en
belastingrente.

  • Invorderingsrente: wanneer een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet er een bepaald percentage over het bedrag
            worden betaald. Het percentage is voor alle belastingschulden vanaf 23 maart 2021 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. 
  • Belastingrente: wordt in rekening gebracht als de aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat laat aangifte
            wordt gedaan. 
    Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor
            belastingrente geldt.

 

Bronnen: Rijksoverheid/Belastingdienst