X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BELASTINGPLAN 2023

Santip oktober - 2022

De belangrijkste aangekondigde maatregelen en wijzigingen

 

Inkomstenbelasting

Het tarief eerste schijf box1 (tot € 73.071) wordt verlaagd van 37,07% naar 36,93%.
Het huidige tarief van 31% in box 3 wordt met jaarlijks met 1%-punt verhoogd naar 34% in 2025. Met ingang van 1 januari 2023 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 50.650 naar € 57.000. Voor partners wordt het heffingsvrije vermogen daarmee verhoogd van € 101.300 naar € 114.000.

Het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 wordt het maximum vervolgens verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Per 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve niet verder meer worden opgebouwd. Voor de opgebouwde FOR tot en met 31 december 2022 blijven de oude regels van toepassing.

De zelfstandigenaftrek wordt versneld verder afgebouwd. Er is in Nederland veel schijnzelfstandigheid. Dat moet bestreden worden. Dit is één van de maatregelen om schijnzelfstandigheid terug te dringen

2022: € 6.310
2023: € 5.030
2024: € 3.750
2025: € 2.470
2026: € 1.200
2027: € 900

De startersaftrek ad € 2.123 blijft overigens ongewijzigd.

De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Er is overgangsrecht opgenomen voor jaren na 2022, mits ook 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld omvat derhalve de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt vanaf 2025 afgeschaft, behalve voor ouders met (een of meer) kinderen die vóór 1 januari 2025 zijn geboren. De afschaffing is een fors financieel gemis voor ouders met kinderen tot 12 jaar. Dit scheelt circa € 2.600 netto per jaar.

De algemene heffingskorting wordt lager en zelfs nihil naarmate men een hoger respectievelijk hoog inkomen heeft in Box 1. Vanaf 2023 is de hoogte van de korting niet langer uitsluitend afhankelijk van de hoogte van het inkomen in box 1 maar van het verzamelinkomen, box 1 t/m 3.

Per 2024 worden twee schijven geïntroduceerd in het box 2-tarief.
Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9%.
Het basistarief wordt vanaf 2024 24,5% voor de eerste € 67.000 (bedrag 2024) aan inkomsten per belastingplichtige en een tarief van 31% vanaf € 67.000.
Het doel van de twee schijven is om aanmerkelijk belanghouders de prikkel te geven om sneller dividend (bijv. tot bedrag aan 1e schrijf) te laten uitkeren uit hun B.V. dat belast is in box 2.


Loonbelasting

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af in de gebruikelijk loonregeling. 
De doelmatigheidsmarge is nu 25% waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. In de Voorjaarsnota stond dat deze omlaag zou gaan van 25% naar 15%. Echter, nu blijkt dat deze helemaal wordt afgeschaft. 

Door het afschaffen wordt het inkomen van directeur-grootaandeelhouders meer gelijk belast met dat van werknemers. Door de maatregel wordt namelijk een groter deel van het inkomen van dga’s binnen de B.V. als loon belast.


Vennootschapsbelasting

De schijfgrens in de vennootschapsbelasting (VPB) wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Daarnaast wordt het tarief voor een belastbaar bedrag tot en met € 200.000 verhoogd van 15% naar 19%.

Deze aanpassing leidt tot forse hogere belastinginkomsten voor BV Nederland.
De ondernemers betalen weer een groot deel van ‘de opgelopen rekening’ (Corona, Energiecrises).


Omzetbelasting

Het BTW-nultarief gaat gelden op leveringen, intracommunautaire verwervingen, invoer en installatie van zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking, bestemd om te worden geïnstalleerd op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

 

Overdrachtsbelasting

Het algemene tarief overdrachtsbelasting wordt flink verhoogd van 8% naar 10,4%. Deze verhoging geldt voor bedrijfspanden en beleggers die privéwoningen kopen ter belegging.

Het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% voor woningen van particulieren om daar zelf te gaan wonen blijft ongewijzigd.

Het grensbedrag voor de speciale startersvrijstelling (geldig voor jongeren tussen 18 – 35 jaar) gaat omhoog van € 400.000 naar € 405.000. Als een particulier voor het eerst een woning als hoofdverblijf koopt binnen dit grensbedrag bedraagt de overdrachtsbelasting 0%. 


Schenk- en erfbelasting

De zogenaamde “jubelton”, zijnde de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning (EW) vervalt per 1 januari 2024. Per 1 januari 2023 wordt de vrijstelling EW verlaagd tot € 28.947 (bedrag 2023). De huidige spreidingsmogelijkheid vervalt voor schenkingen EW die voor het eerst in 2023 worden gedaan. De spreidingsmogelijkheid voor schenkingen EW die in 2022 zijn gedaan, wordt beperkt tot twee jaar.


Accijns

De tabaksaccijns wordt zodanig verhoogd dat de gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten van twintig stuks in 2024 op ongeveer € 10 uitkomt. Dit gebeurt in twee gelijke, opvolgende stappen.

Bron: Belastingplan 2023 (Rijksoverheid)