X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

NIEUWE RICHTLIJN OM GEBRUIKELIJK LOON DGA VAST TE STELLEN, LET OP DE VOORWAARDEN!

Santip mei - 2020

Begin april hebben wij bericht dat de DGA de mogelijkheid krijgt om zijn loon te verlagen en het gebruikelijk loon over 2020 pas achteraf vast te stellen. Dat was goed nieuws! Onduidelijk bleef echter nog wat voor salaris in 2020 dan als "gebruikelijk" zou kunnen gelden.

Inmiddels heeft de staatssecretaris een nieuwe richtlijn gepubliceerd om het gebruikelijk loon over 2020 vast te stellen.

 

De formule die de staatssecretaris heeft afgegeven is als volgt:  

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A:  het gebruikelijk loon over 2019

B:  de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C:  de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019
      Het gaat hierbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

 

Verder blijkt de goedkeuring wat minder ruimhartig dan eerder voorgespiegeld. Voor deze goedkeuring gelden namelijk de volgende voorwaarden:

 • De rekeningcourantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. 
 • Als de ABwerknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat
         hogere loon. Dit kan zich voordoen als een BV voor de AB-werknemer gebruikt maakt van de NOW-regeling.
         Een eventuele uitkering op grond van de TOZO-regeling vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en
         heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
 • De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere
         oorzaken, denk aan staking, fusie, splitsing enz

 

Met name de eerste voorwaarde kan een flinke beperking opleveren. Immers, de DGA moet toch ergens van leven. Het is dus opletten geblazen! Verlaag niet lukraak uw salaris, maar laat u goed informeren voordat u stappen neemt.

 

Bron: Taxence