X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

NIEUWE RICHTLIJN OM GEBRUIKELIJK LOON DGA VAST TE STELLEN, LET OP DE VOORWAARDEN!

Santip mei - 2020

UPDATE!

2021: Nieuwe rekenformule voor lager gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Vanwege de aanhoudende coronacrisis mogen aanmerkelijkbelanghouders, zoals dga's, ook in 2021 van een lager gebruikelijk loon uitgaan, evenredig aan de omzetdaling van hun bedrijf. De Belastingdienst heeft de nieuwe rekenformule voor de verlaging van het gebruikelijk loon bij een omzetdaling in 2021 bekendgemaakt.

Het lagere gebruikelijke loon volgt uit de forse uitbreiding van het steun- en herstelpakket. Aanmerkelijkbelanghouders die door de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling mogen zonder toestemming van de Belastingdienst, net als voor 2020 ook voor 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen. Naast de al bestaande voorwaarden die ook voor 2020 gelden voor de verlaging van het gebruikelijk loon, komen er voor 2021 twee extra voorwaarden bij:

In de regeling voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019.
Er wordt een toegangsdrempel ingevoerd: verlaging van het gebruikelijk loon is mogelijk bij een omzetverlies van ten minste 30% in 2021 ten opzichte van 2019.

Rekenformule
Uit de informatie van de Belastingdienst volgt dat de verlaging van het gebruikelijk loon voor 2021 met de volgende formule kan worden vastgesteld:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C

Daarbij is:

A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021
C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

 

2020: Rekenformule 2020 voor lager gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Begin april 2020 hebben wij bericht dat de DGA de mogelijkheid krijgt om zijn loon te verlagen en het gebruikelijk loon over 2020 pas achteraf vast te stellen. Dat was goed nieuws! Onduidelijk bleef echter nog wat voor salaris in 2020 dan als "gebruikelijk" zou kunnen gelden.

Inmiddels heeft de staatssecretaris een nieuwe richtlijn gepubliceerd om het gebruikelijk loon over 2020 vast te stellen.

De formule die de staatssecretaris heeft afgegeven is als volgt:  

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019
      Het gaat hierbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

 

Verder blijkt de goedkeuring wat minder ruimhartig dan eerder voorgespiegeld. Voor deze goedkeuring gelden namelijk de volgende voorwaarden:

 • De rekeningcourantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon. 
 • Als de ABwerknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat
         hogere loon. Dit kan zich voordoen als een BV voor de AB-werknemer gebruikt maakt van de NOW-regeling.
         Een eventuele uitkering op grond van de TOZO-regeling vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en
         heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
 • De goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere
         oorzaken, denk aan staking, fusie, splitsing enz

Met name de eerste voorwaarde kan een flinke beperking opleveren. Immers, de DGA moet toch ergens van leven. Het is dus opletten geblazen! Verlaag niet lukraak uw salaris, maar laat u goed informeren voordat u stappen neemt.

 

Bron: Taxence