X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BOX 3 EN INKOMENSAFHANKELIJKE REGELINGEN

Artikel juli - 2022

Sinds het Kerstarrest houdt box 3 de gemoederen flink bezig. Maar welke invloed heeft dit op inkomensafhankelijke regelingen?

Verzamelinkomen

Voor verschillende regelingen is een van de bepalende factoren het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het inkomen uit box 1, 2 en 3. Het inkomen uit box 3 wordt uiteraard bepaald door het fictief rendement. Maar nu dat rendement op een andere manier wordt vastgesteld, verandert de hoogte van het verzamelinkomen en wellicht het recht op de regelingen.

Inkomensafhankelijke regelingen

De regelingen die de staatssecretaris in zijn brief van 10 mei 2022 aan de Tweede Kamer noemt, waarop de aanpassing van box 3 van invloed zal zijn, zijn:

•    kinderopvangtoeslag;
•    kindgebonden budget;
•    zorgtoeslag;
•    ouderenkorting;
•    aanvullende beurs;
•    tegemoetkoming scholieren (WTOS);
•    draagkrachtberekening;
•    bijverdiengrens in het mbo;
•    inkomensafhankelijke hogere huurverhoging;
•    eigen bijdrage Wlz/Wmo.

Andere regelingen waarop het mogelijk van toepassing kan zijn, zijn bijv. de erfbelasting en de Wet op de rechtsbijstand. Op een regeling als de huurtoeslag zijn de aanpassingen niet van invloed. Voor deze toeslag wordt er gekeken naar het vermogen en niet naar het inkomen. De hoogte van het vermogen verandert met de aanpassingen niet. Bovendien ligt de vermogensgrens onder het heffingsvrij vermogen, dus van heffing in box 3 kan bij huurtoeslag in principe geen sprake zijn.

Verschillende uitkomsten

Voor elke regeling zal de invloed anders uitpakken. Zo werkt de ouderenkorting bijv. met een kleine staffel. In 2022 is er tot een verzamelinkomen van € 38.464 recht op € 1.726 ouderenkorting. Tot € 49.971 bouwt deze korting per euro € 0,15 af. Indien het verzamelinkomen door de aanpassingen zou veranderen van € 49.971 tot € 38.464, levert dit € 1.726 ouderenkorting op. Bij een daling van € 49.971 naar € 47.971 is dat € 300. Bij de kinderopvangtoeslag is de invloed ingewikkelder om vast te stellen. De hoogte van de toeslag is ook afhankelijk van de hoeveelheid opvanguren en de soort opvang. Stel dat de opvangkosten in een jaar € 5.000 waren voor één kind en het inkomen daalt van € 53.000 naar € 51.000, dan levert de box 3-aanpassing € 120 op voor dat jaar (tabel 2022). Hoe het precies bij de kinderopvangtoeslag uitwerkt, zal voor iedere situatie anders zijn. Het kan ook zijn dat de aanpassing geen invloed heeft, omdat de beide verzamelinkomens in dezelfde range vallen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een regeling waarop het rechtsherstel van box 3 van invloed kan zijn. De zorgtoeslag moet apart worden aangevraagd en wordt niet automatisch toegekend. Wat nu als door de aanpassingen er opeens wel recht bestaat op deze toeslag? De aanvraagtermijn voor de zorgtoeslag verloopt in september van het volgende jaar, dan wel de latere uitgestelde aangiftetermijn. Hoe kan deze toeslag dan toch nog worden genoten voor bijv. 2017. In de brief staat dat de Belastingdienst en de DG Toeslagen de aanpassingen automatisch zullen herstellen. Het is echter de vraag hoe dit zal lopen voor belastingplichtigen die eerder nog geen recht hadden op een toeslag en derhalve niet in het systeem staan. Ook is het nog onduidelijk hoe andere instanties, zoals DUO, de uitvoering zullen oppakken.

Sneeuwbaleffect

Kortom: het rechtsherstel en de gekozen berekeningsvariant kan op veel meer van invloed zijn dan alleen op box 3. De uitspraak van de Hoge Raad heeft hierdoor een flink sneeuwbaleffect. Dit kan het ook extra zuur maken voor belastingplichtigen die geen bezwaar maakten en daarmee mogelijk niet meer voor compensatie in aanmerking komen. Wees daarom alert en mocht het nog mogelijk zijn voor de jaren vanaf 2017, maak bezwaar! Het kan veel meer opleveren dan alleen de box 3-heffing.

bz-advies

Bestaan er nog mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de jaren vanaf 2017, maak hier dan gebruik van! Dit geldt zeker als men tot nu toe geen recht op inkomensafhankelijke regelingen had. Mogelijk krijgt men door een lager verzamelinkomen daar toch recht op.

Let op!

Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven dat het rechtsherstel box 3 invloed kan hebben op het verzamelinkomen. Een aantal regelingen baseren zich voor de vergoeding op het verzamelinkomen. Ga daarom na of verlaging van het verzamelinkomen gevolgen heeft voor een inkomensafhankelijke regeling. Wij staan natuurlijk voor u klaar!