X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Eindejaarstip - wachten met investeren

Santip november - 2022

Fiscale stimuleringsmaatregelen voor het mkb

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden en kleinbedrijf (mkb). De invulling van dit pakket is nu afgerond. Het kabinet trekt hiervoor in de jaren 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen uit. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar. Een deel van de maatregelen is opgenomen in de vijfde nota van wijziging op het Belastingplan 2023.

Willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen

Aan het nieuwe pakket, is onder andere een willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen toegevoegd. Het wordt aantrekkelijker gemaakt voor ondernemers om te investeren, omdat investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig mogen worden afgeschreven.De willekeurige afschrijving geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting en ziet op aangewezen bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen, voor zover de belastingplichtige ter zake van de aanschaffing verplichtingen is aangegaan of ter zake van de voortbrenging voortbrengingskosten heeft gemaakt in het kalenderjaar 2023.  
Deze willekeurige afschrijving houdt grofweg in dat een ondernemer in het investeringsjaar (kalenderjaar 2023) tot maximaal 50% van de investering willekeurig en het restant regulier af mag schrijven, waardoor een liquiditeitsvoordeel kan worden behaald. Het totaal aan afschrijvingen over de gehele levensduur van het bedrijfsmiddel verandert niet, deze wordt deels naar voren gehaald. 

Indien u er over denkt om te gaan investeren, maar daar nog geen concrete plannen voor heeft gemaakt, kunt u overwegen om nog een paar weken te wachten en pas in 2023 te besluiten om te investeren en gebruik te maken van de willekeurige afschrijving.
Let op: dit pakket aangekondigde maatregelen is nog niet definitief aangenomen.

Bron: Rijksoverheid