X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

WET EXCESSIEF LENEN

Santip december - 2022

Het Wetsvoorstel Excessief Lenen is op 20 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen.
Doel van deze wet is o.a. voorkomen van belastinguitstel (en soms afstel).  Hierna in het kort de gevolgen van de Wet Excessief Lenen.

Schulden boven € 700.000

Schulden aan de vennootschap boven € 700.000 voor de DGA en diens partner samen, zijn straks fictief inkomen in box 2.
Dit geldt ook voor schulden van (klein)kinderen en (groot)ouders (als zij zelf geen AB-houder zijn). Ten aanzien van hen wordt alleen het bovenmatige deel van de schuld toegerekend aan de DGA, dus pas het bedrag boven de drempel van € 700.000.

Eigen woningschuld

Kwalificerende eigenwoningschulden tellen niet mee, alle andere schulden wel (vanaf 2023 afgesloten eigen woningschulden alleen uitgezonderd na vestiging hypotheek).

Geen tegenbewijsregeling

Er is geen tegenbewijsregeling. Het wetsvoorstel dwingt tot herfinanciering. 
Er is geen onderscheid tussen zakelijk of onzakelijk, direct of indirect, gedekt of ongedekt en met of zonder zekerheid. Als er met voldoende zekerheid is geleen, moet er toch afgerekend worden.
Bovendien zijn schuldverhoudingen onder de € 700.000 niet (direct) veilig. Bestaande jurisprudentie over verkapte winstuitdelingen bij leningen blijft onverminderd van kracht.