X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Energielabel

Nivo 2021 - 25

In december afgelopen jaar hebben veel huiseigenaren nog snel een energielabel aangevraagd voor hun woning. Dit omdat dit verplicht is te overleggen bij onder andere verkoop of verhuur en de kosten lagen zo rond de 10 euro. Vanaf 2021 is het nog steeds mogelijk een energielabel aan te vragen. Maar dan komt een energieadviseur langs om de woning op te nemen en vervolgens een energieprestatieberekening te maken. Gemiddeld neemt de woningopname tussen de 1,5 en 2 uur in beslag. Kortom de kosten ervan zullen fors stijgen.

Met het bovenstaande zijn de meesten eigenaren bekend.
Waar men nog niet echt bekend mee is, is dat het energielabel ook verplicht is voor utiliteitsbouw. Utiliteitsbouw is de verzamelnaam voor kantoorgebouwen, gezondheidsgebouwen en overheidsgebouwen. En voor kantoorpanden geldt vanaf 1 januari 2023 een minimaal energielabel C!

Energielabel C kantoorpanden vanaf 2023.

Zoals ik hierboven al aangaf, is een energielabel ook verplicht voor kantoorgebouwen. Echter, belangrijker is dat vanaf 1 januari 2023 kantoorgebouwen minimaal een energielabel C nodig hebben.

Op Nu.nl kwam ik de volgende column tegen die ik u graag integraal wil laten lezen.

“Voor een groot aantal kantoorpanden dreigt een gedwongen sluiting. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben, maar op dit moment heeft 10 procent van de kantoorpanden nog geen label C of beter. Bij 38 procent van de panden ontbreekt zelfs een label, blijkt uit een analyse van vastgoedbeheerder Colliers.

In totaal gaat het om ongeveer 27,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte die niet voldoet aan de nieuwe eis. Dat staat gelijk aan alle kantoorruimte in de vijftien grootste kantoorsteden in Nederland bij elkaar opgeteld.

"Van de gebouwen die nu nog geen label hebben, is een deel in theorie wel duurzaam genoeg", zegt duurzaamheidsexpert Jeroen Bloemers van Colliers. "Het aanvragen van een label is voldoende. Dit geldt voor ongeveer de helft van deze groep, als we uitgaan van het bouwjaar. Over het algemeen geldt: hoe nieuwer het kantoor, hoe duurzamer."

Over ruim anderhalf jaar kunnen panden die geen C-label hebben gedwongen gesloten worden. Er gelden wel wat uitzonderingen. Als bijvoorbeeld de terugverdientijd voor de energiebesparende maatregelen om tot energielabel C te komen langer dan tien jaar is, geldt de verplichting niet. Als een gebouw voor minder dan 50 procent als kantoor wordt gebruikt, geldt de verplichting ook niet.

Al met al moeten naar schatting 62.000 van de 97.000 kantoorpanden in Nederland aan de verplichting voldoen.”
Bron: Nu.nl

Conclusie

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben.
Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:
•    de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
•    de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
•    het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
•    het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
•    het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
•    het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
•    de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.
Bron rvo.nl

De vraag is dus of u onder een uitzondering kan vallen. Indien niet, zorg dan dat u inzicht krijgt in welk energielabel het kantoorgebouw heeft. Wellicht heeft het reeds energielabel C. En mocht blijken dat dat niet het geval is, neem dan tijdig maatregelen en zorg dat u in het bezit bent van het energielabel C (of hoger :)).
U wilt toch niet met sluiting te maken krijgen en met boetes.
Kortom, laat u hierin tijdig adviseren.