X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

BOX 3: DRIJFZAND (deel IV)

Nivo 2023 - 19

Box 3 zit volledig vast in drijfzand en gaat steeds verder kopje onder. Waar dit alles op uitgaat komen? Niemand weet het momenteel. En de Belastingdienst loopt over. Er zijn inmiddels meer dan 500.000! Box 3 bezwaren ingediend.
Het debat over wat er moet gebeuren met Box 3 zal in de Tweede Kamer plaatsvinden op moment dat u deze column leest.
De belangenorganisatie Registerbelastingadviseurs (RB) geeft reeds een schot voor de boeg: schaf box 3 af!

'Verfijningen' overbruggingswet box 3

Het lijkt wel of de staatssecretaris van Financiën telkens links en rechts wordt ingehaald terwijl hij bezig is met de uitvoering van zijn eerdere maatregelen voor Box 3.

Van Rij had namelijk reeds aangekondigd om de overbruggingswet  2023 t/m 2025 (nu reeds opgerekt naar eind 226) verder willen te verfijnen.

Bijvoorbeeld door meer naar werkelijke rendementen in een jaar te kijken, in plaats van naar langjarige gemiddelden. En verschillende beleggingscategorieën hun eigen forfait te geven, denk aan obligaties, aandelen of vastgoed. Dat moet de fictieve rendementen dichter in de buurt te brengen van de werkelijke opbrengsten van beleggers. Die voorwaarde heeft de Hoge Raad namelijk gesteld aan een forfaitair stelsel.

Hoe die categorie verfijningen eruit kunnen komen te zien, is nog niet duidelijk. Maar mijn indruk is dat Van Rij reeds een tipje van de sluier heeft gegeven.

Het ministerie heeft namelijk een instructie meegegeven mocht een belastingplichtige bezwaar willen maken tegen de heffing in Box 3.

Van belang daarbij is dat in het bezwaarschrift wordt aangegeven welke vermogenscategorieën in box 3 het betreft.

Het ministerie van Financiën heeft hiertoe een niet-limitatieve lijst met bezwaargronden box 3 verstrekt.

 • Forfaitair rendement op onroerend goed
 • Forfaitair rendement op aandelen
 • Forfaitair rendement op cryptovaluta
 • Forfaitair rendement op renteproducten
 • Forfaitair rendement op materialen en goederen (waaronder begrepen (edel)metalen, grondstoffen, etc.)
 • Forfaitair rendement op derdenrekening notaris
 • Forfaitair rendement op contant geld
 • Forfaitair rendement op schuldigerkenning uit vrijgevigheid aan minderjarig kind
 • Forfaitair rendement op bouwdepot
 • Forfaitair rendement op familielening
 • Forfaitair rendement op verpachte gronden
 • Forfaitair rendement op aandeel in vve
 • Forfaitair rendement op niet-gedefiscaliseerde vorderingen die krachtens testament zijn ontstaan
 • Forfaitair rendement op schulden/vorderingen tussen fiscale partners
 • Forfaitair rendement op onverdeelde boedel
 • Verzoek tot herverdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
 • Verzoek om (schade)vergoeding vanwege lange behandelduur aangifte
 • Verzoek om uitbetaling vergoeding van rente na vermindering aanslag
 • Verzoek om kostenvergoeding
 • Anders, beschrijf

Door de categorie in het bezwaarschrift te vermelden, kan de Belastingdienst de bezwaarschriften betreffende box 3 beter categoriseren en is, afhankelijk van de uitkomst van de lopende procedures bij de Hoge Raad, een versnelling in de afhandeling van het bezwaar mogelijk.

Conclusie

Mijn inschatting is dat de niet-limitatieve lijst een behoorlijk goede schets is van de aangekondigde verfijning van de overbruggingswet door onze staatssecretaris Van Rij. Wellicht met een ietwat kleiner aantal categorieën.
Elk verfijnde categorie krijgt daarbij zijn eigen fictieve rendement!

Box 3 wordt hiermee, is mijn inschatting, steeds slechter uitvoerbaar en voor de gemiddelde burger nauwelijks meer te begrijpen. Met als gevolg dat er veel fouten zullen worden gemaakt. En ik heb ook grote twijfels of de ICT-systemen van de Belastingdienst deze verfijningen in box 3 kan verwerken.

Van Rij is een weg ingeslagen na het Kerstarrest, maar mijn onderbuik geeft aan een doodlopende!