X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

"(Af-straf")- box gaat veranderen

NIVO 2020 - 28

Met de komst van de Wet inkomstenbelasting 2001 is het inmiddels wel bekende Boxen-stelsel (box 1, box 2 en box 3)
ingevoerd. Box 3 waar uw vermogen (o.a. uw spaargeld) wordt belast, werd op dat moment ook wel de "Pret-box"
genoemd vanwege de lage belastingdruk. Al jaren kan men niet meer spreken over de "Pret-box". Een betere benaming
zou voor velen op dit moment de "Afstraf-box" zijn. Belastingplichtigen (vooral spaarders) betalen vaak meer dan 100%
belasting ten opzichte van het door hen behaalde rendement op hun vermogen. Hieronder geef ik u de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot Box 3.

 

Oordeel Hoge Raad box 3 heffing wel/niet 'buitensporig'

Enkele weken terug had ik goede hoop dat de hoogste rechter, de Hoge Raad, het advies van Advocaat-Generaal Niessen
d.d. 27 februari 2020 zou volgen.
De advocaat-Generaal is de mening toegedaan dat een belastingdruk in box 3 van maar liefst 183% heffing buitensporig is
en alleen getoetst moet worden aan het box 3 inkomen. Terwijl het Hof Arnhem-Leeuwarden en andere lagere rechters
vinden dat voor de toets of een heffing ‘buitensporig’ is, beoordeeld moet worden aan de hand van het totale inkomen van
box 1, box 2 én box 3.
Persoonlijk ben ik het volledig eens met de advocaat-generaal Niessen en mijn hoop was dus gevestigd op het oordeel van
de Hoge Raad.

Echter, de Hoge Raad oordeelde op d.d. 29 mei  2020 dat de gehele financiële positie (lees box 1, 2 en 3) van die
belastingplichtige in ogenschouw moet worden genomen en legt de andersluidende conclusie van A-G Niessen naast zich
neer. Bron: ECLI:NL:HR:2020:831.

 

Wijzigen "Afstraf-box"

Het kabinet is nog steeds voornemens box 3 te wijzigen en wil de Tweede Kamer hierover snel nader informeren. Dat antwoordt
staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naar aanleiding van de vragen uit het schriftelijk overleg Herziening Belastingstelsel.

Dit kabinet is wel voornemens om box 3 te wijzigen om aan de maatschappelijke wens tegemoet te komen om het box 3-stelsel
beter te laten aansluiten bij het werkelijke rendement.

De vorige staatssecretaris Snel - die ook weer snel is verdwenen in verband met de toeslagenaffaire - had eerder een 1e
blauwdruk geschetst van de wijzigingen in box 3. Die blauwdruk zou voor veel beleggers met schulden in box 3 negatief
uitpakken.  Spaarders zouden er op vooruit gaan.

Echter, de huidige staatssecretaris Vijlbrief van Financiën ziet af van het plan van zijn voorganger. Het plan stuit volgens
hem op grote bezwaren, omdat het spaartegoeden ontziet maar een hoog fictief rendement oplegt aan beleggen. ‘Dat wordt
juridisch snel kapotgeschoten’ gaf Vijlbrief aan in het overleg met de Tweede Kamer.

Nieuw voorstel Box 3 deze zomer

De staatssecretaris kondigt aan deze zomer met simpeler voorstel te komen voor aanpassing van box 3 dat kleine
spaarders en beleggers “in hoge mate ontziet”. Vijlbrief wil daarbij de individuele heffingsvrije voet die nu nog € 31.000 is,
aanzienlijk verhogen. Een belasting van het reële rendement, zoals de Kamer wil, acht hij voor de fiscus onuitvoerbaar.

Compensatie Box 3  2013 en 2014

Vijlbrief zal ook deze zomer reageren op het juridisch advies over de toepassing van de vermogensrendementsheffing.
Belastingplichtigen die in 2013 en 2014 minder dan 1,2% rendement behaalden over hun vermogen in box 3 moeten
gecompenseerd worden. Althans dat was het advies van de parlementair advocaat vorig jaar aan de Tweede Kamer

 

Conclusie

Ik verwacht geen grote systeemwijzigingen in de nieuwe plannen van de staatssecretaris voor Box 3. Mijn verwachting is
dat de heffingsvrije voet voor spaarders fors omhoog zal gaan. Daarmee zal het grootste pijnpunt eruit zijn gehaald.

En misschien hebben we na de zomer nog iets tegoed aan compensatie over 2013 en 2014. Ik verwacht van niet. De
diepen zakken van B.V. Nederland zijn inmiddels behoorlijk minder diep in verband met Corona.