X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

VERZOEK OM AMBTSHALVE VERMINDERING: IS EEN DEFINITIEF VASTGESTELDE AANSLAG INKOMSTENBELASTING NOG TE HERSTELLEN?

Artikel juni - 2022

Als ondernemer in de inkomstenbelasting moet u uw aangifte tijdig indienen, in principe voor 1 mei van het jaar na het betreffende jaar. Daarna stelt de Belastingdienst uw aanslag vast en is deze definitief. U kunt dan nog zes weken in bezwaar als u het er niet mee eens bent. Toch bestaat er nog een correctiemogelijkheid als u zich vergist heeft: de ambtshalve vermindering.

U kunt namelijk de inspecteur verzoeken om een ambtshalve vermindering toe te passen, ook na de bezwaartermijn van zes weken. Dit moet binnen vijf jaar na het jaar waarop uw verzoek betrekking heeft. U kunt voor een ambtshalve vermindering uw aangifte gewoon online wijzigen, bijv. omdat u vergeten bent om bepaalde zakelijke kosten in aftrek te brengen.

De inspecteur zal een ambtshalve vermindering in de volgende gevallen weigeren:

- Verzoeken na de termijn van vijf jaar worden afgewezen. Dat gebeurt ook als u zich beroept op rechtspraak of beleidsregels die in uw voordeel uitpakken en pas bekend zijn geworden nadat uw aanslag definitief vaststond. Denk bijv. aan de huidige situatie rond de heffing in box 3, waarbij voorlopig alleen degenen geld terugkrijgen die tijdig bezwaar hebben gemaakt. Alleen als de minister anders beslist, kunt u toch om ambtshalve vermindering vragen.

- Verder is ambtshalve vermindering niet aan de orde als het gaat om een faciliteit waar u bij de aangifte voor moet kiezen, zoals een verdeling van de zorgkosten tussen partners.

- Ten slotte is ambtshalve vermindering niet mogelijk als door de belastingheffing een andere belasting niet is geheven en ook niet meer kan worden geheven. In deze gevallen kan alleen het verschil dan nog worden teruggevraagd.

Bezwaar en beroep

Wijst de inspecteur uw verzoek om ambtshalve vermindering af, dan ontvangt u deze beslissing via een beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar en beroep aantekenen. Dit heeft uiteraard geen zin als het een van de hiervoor genoemde uitzonderingen betreft.

Wat kunt u hier nu mee?

Gelukkig kunt u fouten herstellen, ook nadat de bezwaartermijn van zes weken voorbij is. Constateert u dat er in de afgelopen 5 jaar iets niet goed is gegaan in uw aangifte? Dien een verzoek om ambtshalve vermindering in. U heeft er recht op.

Voor vragen staan wij natuurlijk voor u klaar!