X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

WERKENDE JONGEREN: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET

Santip maart - 2020

Eerder hebben wij via social media bericht dat jongeren van 16 of 17 jaar sinds 1 januari 2020 onbeperkt
mogen bijverdienen zonder gevolgen voor de kinderbijslag. Daar werd over het algemeen verheugd op
gereageerd: “lekker aan het werk die kinderen!”

Blijf echter wel opletten. Er bestaan (strenge) regels waar het werken door jongeren betreft. Hieronder
leest u wat deze regels zijn. 

Regels voor kinderen jonger dan 13 jaar

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen niet werken. Ook niet in het bedrijf van hun ouders! Er zijn dus ook
geen regels voor een minimumloon voor kinderen van deze leeftijd. Toch zijn er twee uitzonderingen:
uitvoeringen en taakstraffen. Is daar sprake van? Dan mag het kind toch werken.

Voor uitvoeringen moet de inspectie SZW moet wel vooraf toestemming geven. In het geval van een taakstraf
geld dat deze werkstraf moet bestaan uit licht, niet-industrieel werk. Dit werk moet altijd worden uitgevoerd
onder toezicht van volwassenen.

Als kinderen jonger dan 13 mogen werken, mogen zij 4 uur per schooldag werken en 7 uur op niet-schooldagen.
Er is een maximum van 12 uur per week in een schoolweek. Pauzes, wachttijden en repetities tellen ook mee
als werktijd. In totaal mogen kinderen van 7 tot 13 jaar 24 dagen in een jaar werken, maar niet meer dan 3
dagen per week.

Regels voor kinderen van 13 en 14 jaar

Vanaf hun 13e verjaardag mogen kinderen licht werk doen, zoals oppaswerk, kleine karweitjes en een
krantenwijk. Maar er zijn nog steeds strenge regels.

Op schooldagen mag niet langer dan 2 uur per dag worden gewerkt en mogen alleen kleine klusjes worden
gedaan. Op een niet-schooldag is dat 7 uur per dag en mag er licht, niet-industrieel werk worden verricht.
Kinderen van 13 en 14 mogen niet meer dan 35 uur per week werken gedurende maximaal 4 weken per jaar.
Op zondag mag niet en ook in de vakantie mag maximaal 5 dagen per week worden gewerkt. De gewerkte
uren moeten plaatsvinden tussen 7.00  en 19.00 uur.

Regels voor kinderen van 15

15-jarigen mogen iets meer. Bovendien geldt voor deze leeftijd een minimumloon. In een schoolweek mogen
zij maximaal twee uur per dag en twaalf uur per week werken. Heeft de 15-jarige vakantie of is hij/zij (gedeeltelijk)
vrijgesteld van de leerplicht, dan mag hij acht uur per dag en veertig uur per week werken. Naast het werk van
13- en 14-jarigen mag een 15-jarige ook:

  • avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels;
  • (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren, zoals helpen bij de bediening in een kantine of restaurant.
            Als er alcohol wordt geschonken, mag een 15-jarige daar niet werken.

Regels voor jongeren van 16 en 17

16 - en 17-jarigen mogen maximaal 9 uur per dag, 45 uur per week en gemiddeld 160 uur per 4 weken werken.
De tijd die ze op school doorbrengen, telt ook mee als arbeidstijd. Er gelden ook aanvullende regels voor rusttijden.

16- en 17-jarigen mogen ook meer soorten werk doen. Werken in een lawaaiige omgeving of met giftige stoffen
is echter niet toegestaan. Gevaarlijk werk (bijvoorbeeld in de bouw of als beveiliger) mag wel, zolang de werkgever
maar zorgt voor deskundig toezicht. Jongeren van 16 en 17 mogen alleen onder specifieke omstandigheden op
zondag werken en moeten minstens 13 zondagen per jaar vrij hebben.

Wil uw kind graag aan de slag? Wees u dan bewust van het bovenstaande. Mocht u vragen hebben, dan kunt u
altijd contact met ons opnemen.

Bron: salarisnet