X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

VERSCHERPT TOEZICHT WET DBA GESTART PER 1 OKTOBER

Santip 2019 - oktober

De Belastingdienst is begonnen met een verscherpt toezicht op schijnzelfstandigheid van ZZP’ers.
Hoewel de Wet DBA is opgeschort gaat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 meer handhaven bij
opdrachtgevers. Dat betekent dat de Belastingdienst correctieverplichtingen en
naheffingsaanslagen kan opleggen, eventueel met een boete. Voordat de Belastingdienst handhaaft,
zal er altijd toezicht worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een bedrijfsbezoek of
boekenonderzoek.

De Belastingdienst is deze maand al gestart met haar verscherpte toezicht.

De Belastingdienst handhaaft alleen als ze een opdrachtgever als kwaadwillend zien of als ze
aanwijzingen hebben gegeven die niet worden opgevolgd.

Kwaadwillend

Een opdrachtgever is kwaadwillend als hij 'opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat
ontstaan of voortbestaan omdat hij weet – of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een
dienstbetrekking'. Er kunnen dan correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen worden opgelegd. De
Belastingdienst moet dan bewijzen dat er sprake is van 3 dingen:

  • een (fictieve) dienstbetrekking
  • evidente schijnzelfstandigheid
  • opzettelijke schijnzelfstandigheid

Dit zorgt meestal voor een oneigenlijk voordeel of tast het speelveld op een oneerlijke manier aan.

De Belastingdienst houdt toezicht door controles uit te voeren (meestal controles loonheffingen). Ziet de
Belastingdienst een opdrachtgever als kwaadwillend? Dan kan er ook voor 1 januari 2020 al worden
gehandhaafd.

Handhaving als aanwijzingen niet worden opgevolgd

Blijkt bij een controle dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking? Maar is er geen sprake van
kwaadwillendheid? Dan handhaaft de Belastingdienst nog niet, maar volgen er wel aanwijzingen. Een
opdrachtgever moet dan met de aanwijzingen aan de slag gaan om:

  • de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er sprake is van werken buiten dienstbetrekking, of
  • de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de aangifte.

Hiervoor krijgt een opdrachtgever meestal 3 maanden de tijd. Stelt de Belastingdienst na die termijn vast dat u
de aanwijzingen niet of niet voldoende hebt opgevolgd? En is er nog steeds sprake van een (fictieve)
dienstbetrekking? Dan kunnen zij handhaven.

Is er geen sprake van 1 van deze 2 situaties? Dan wordt de handhaving uitgesteld tot 1 januari 2021. Het kabinet
wil op deze datum nieuwe wet- en regelgeving invoeren die de Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties
vervangt.

Bron: Belastingdienst