X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

VERPLICHTE UBO-REGISTRATIE TREEDT BINNENKORT IN WERKING

Het kabinet wil het nieuwe UBO-register vanaf 27 september 2020 laten ingaan.
Nieuwe ondernemingen die vanaf 27 september in het Handelsregister worden ingeschreven, moeten direct hun
UBO-registratie op orde hebben. Bestaande ondernemingen krijgen hiervoor 18 maanden de tijd.

Wat houdt de UBO-registratie in? Wat moet er worden ingeschreven? Hieronder beantwoorden we enkele
belangrijke vragen met betrekking tot de UBO-registratie.

 

Wat houdt de UBO registratie in?

Het UBO-register wordt ingesteld om belastingontduiking, witwaspraktijken en financiering van terrorisme te
bestrijden. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de
uiteindelijke zeggenschap heet over een onderneming, stichting of vereniging.

 

Wie moet ik inschrijven?

Van elke onderneming moet een natuurlijk persoon worden ingeschreven die direct of indirect een financieel belang
heeft van meer dan 25% of die op welke wijze dan ook de feitelijke zeggenschap heeft. Indien het aandelenkapitaal
en de stemrechten versnipperd zijn, dan worden er personen ingeschreven die bestuurder zijn van de onderneming.
Deze personen komen alleen in beeld als er geen echte UBO kan worden aangewezen.

 

Geldt het ook voor stichtingen en verenigingen?

De UBO moet ook worden ingeschreven van een stichting of vereniging die een onderneming voert. Voor stichtingen
zonder onderneming met een ideëel doel geldt dat er indien er in een jaar meer dan 25% van het voor uitkering
vatbare vermogen aan een begunstigde wordt uitgekeerd, deze persoon als UBO moet worden geregistreerd.

 

Voor wie geldt de UBO-registratie plicht niet?

Eenmanszaken, Verenigingen van Eigenaars, verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid en beursgenoteerde
ondernemingen hebben geen UBO-registratieplicht. Bij een eenmanszaak blijkt uit het Handelsregister voor welke
persoon de onderneming wordt gevoerd. Voor de Verenigingen van Eigenaars, verenigingen met beperkte
bevoegdheid en de beursgenoteerde ondernemingen gelden andere wettelijke regels.

 

Welke gegevens moeten worden ingeschreven?

  1. voornaam en achternaam
  2. de geboortedatum en geboorteplaats
  3. de nationaliteit
  4. de woonstaat
  5. de aard en omvang  van het economische belang van de UBO
  6. het BSN (of een vergelijkbaar buitenlands fiscaal identiteitsnummer)
  7. het nummer van een geldig legitimatiebewijs
  8. het adres van de UBO.

Van deze gegevens zijn alleen de voornaam en achternaam, geboortemaand en –jaar, nationaliteit, woonstaat en
aard en omvang van het economisch belang van de UBO openbaar.

 

Wie mag de gegevens van de geregistreerde UBO's bekijken?

Een beperkte groep mensen (notarissen, accountants) en (overheids)instanties heeft inzage in alle gegevens van
de geregistreerde UBO’s. In verband met de privacy hebben derden slechts toegang tot een beperkt aantal gegevens.

 

Bron: mijn Tips en Advies