X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

VERLAGING SCHENKVRIJSTELLING EIGEN WONING PER 1 JANUARI 2023

Santip maart - 2022

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel. De verlaging moet bijdragen aan een eerlijker speelveld onder starters in de woningmarkt en ongelijkheid te verminderen.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van €27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Het verlagen van de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en levert naar verwachting €7 miljoen per jaar op.

Let op: wilt u nog de volledige schenkvrijstelling eigen woning benutten, onderneem dan nog dit jaar actie. Checkt u daarbij wel goed of aan alle voorwaarden voor de jubelton worden voldaan! Uiteraard kunnen wij u hierin bijstaan.