X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

UW CRYPTOMUNTEN IN DE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING

Santip 2019-febr.

Vanaf 1 maart kunnen de aangiften inkomstenbelasting 2018 worden ingediend.

Onlangs heeft de Belastingdienst 10 belangrijke aandachtspunten bij de aangifte inkomstenbelasting
2018 gepubliceerd. Eén van de aandachtspunten betreft een nieuw fenomeen in het fiscale landschap.
Namelijk de zogenoemde cryptovaluta.


Cryptovaluta

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen waar geen (officiële) centrale tegenpartij, als een bank, aan te
pas komt. De meeste transacties in cryptovaluta vinden plaats via omwisselplatforms, waar tegen betaling
van regulier geld cryptovaluta kunnen worden aangekocht of cryptovaluta kunnen worden omgewisseld.  
Nieuwe cryptomunten kunnen ook worden gecreëerd in een proces dat ‘mining’ (digitaal goud zoeken)
wordt genoemd.

Inkomstenbelasting

Wanneer u in het bezit bent van cryptovaluta welke behoren tot uw privévermogen, dan dient in uw
aangifte de waarde in het economisch verkeer per 1 januari (peildatum) te worden aangegeven.
Hierbij moet gebruik worden gemaakt van de koers van het gebruikte omwisselplatform op de peildatum.

Wanneer u ondernemer bent voor de inkomstensbelasting en u betalingen voor leveringen en diensten
ontvangt in cryptovaluta, dan moeten deze worden omgerekend naar euro’s. Het omgerekende bedrag
moet tot de omzet worden gerekend. Eventuele gemaakte winsten of verliezen bij het omwisselen van de
valuta komen tot uitdrukking in de winst- en verliesrekening.

BTW

Ook voor de BTW moeten ontvangen betalingen in cryptovaluta worden omgerekend naar euro’s.
Het bedrag in euro’s moet worden opgevoerd in de BTW –aangifte.

Kortom, vergeet u vooral niet door te geven aan de Belastingdienst of aan ons dat u in het bezit bent
van, of heeft gehandeld met cryptovaluta.

Bron: FFD