X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING VOOR FLEXIBELE ARBEIDSKRACHTEN (TOFA)

De TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die door de coronacrisis geen inkomsten hebben en geen uitkering kunnen krijgen. Het gaat hierbij vooral om flexwerkers, met name oproepkrachten en uitzendkrachten. Zij zijn vanwege hun flexibele arbeidscontract minder beschermd dan werknemers met een vast contract.

 

Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Uw sv-loon over februari 2020 was minimaal 400 euro
 • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal 1 euro
 • U was op 1 april 2020 18 jaar of ouder, maar u had de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
 • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal 550 euro
 • Uw sv-loon over april 2020 was ten minste 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020
 • U moet schriftelijk verklaren dat u als gevolg van geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig heeft als bijdrage
          in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud; en
 • U moet schriftelijk verklaren dat u over de periode april 2020 geen loondervingsuitkering of een uitkering op grond van
          hoofdstuk 3 of artikel 78f van de Participatiewet toegekend hebt gekregen, dan wel een vergelijkbare uitkering op grond van een
          buitenlandse wettelijke regeling.

 

De tegemoetkoming wordt toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De tegemoetkoming bedraagt per kalendermaand bruto 550 euro. Naar verwachting kan vanaf 22 juni bij het UWV een aanvraag worden gedaan.