X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

THUISWERKEN EN DE REISKOSTENVERGOEDING

Santip april - 2020

Vanwege het coronavirus worden bedrijven opgeroepen om, waar dit kan, hun werknemers zo veel mogelijk thuis te laten
werken. Wat zijn dan de gevolgen voor de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer?

 

Reiskosten vergoeding op declaratiebasis

Als een werknemer zijn reiskosten voor het woon-werkverkeer maandelijks afzonderlijk declareert, wijzigt er uiteraard niets.
Als een werknemer nu thuiswerkt, heeft hij immers geen woon-werkverkeer en kan hij dus niets declareren.

 

Vaste reiskostenvergoeding

Ter voorkoming van onnodige administratieve lasten, hebben veel werkgevers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
een vaste reiskostenvergoeding te verstrekken. Gebaseerd op het aantal dagen op jaarbasis, waarop er vermoedelijk
gereisd wordt tussen de woning van de werknemer en de vaste arbeidsplek. Aan de hand daarvan wordt er € 0,19 per
kilometer berekend.

Het berekende bedrag wordt dan naar evenredigheid maandelijks onbelast uitgekeerd.

Tijdelijk afwezig

De onbelaste reiskostenvergoeding wijzigt niet als er, incidenteel, op minder dagen door een  werknemer wordt gereisd.
Bijvoorbeeld omdat er verlof is opgenomen, er niet gereisd wordt vanwege feestdagen, of bij afwezigheid vanwege tijdelijke
ziekte.

Langdurig afwezig

Als de afwezigheid niet tijdelijk, maar langdurig is (bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, het opnemen van een
sabbaticalperiode, opgenomen ouderschapsverlof enzovoorts) kan de vaste onbelaste reiskostenvergoeding niet in stand
blijven.

Dit kan ook aan de orde komen nu werknemers langdurig niet naar de vaste werkplek reizen omdat zij ‘verplicht’
thuiswerken door de coronamaatregelen. 

Het doorbetalen van de reiskostenvergoeding heeft ongewenste fiscale gevolgen.

Als werknemers  langere tijd thuis moeten blijven, mag een werkgever de vaste reiskostenvergoeding maximaal 6 weken
onbelast doorbetalen tijdens de lopende maand en de maand die daarop volgt (voor veel werkgevers met thuiswerkende
medewerkers zal deze periode eind april aflopen). Daarna is er sprake van te belasten loon. Dit kan worden voorkomen
door de vaste reiskostenvergoeding tijdelijk stop te zetten.

Let op: Op 14 april heeft de staatssecretaris in het 'beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus' aangegeven het in deze
bijzondere omstandigheden ongewenst te vinden dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of
geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Daarom hoeft de werkgever die een vaste reiskostenvergoeding aanbiedt
hier nu in deze thuiswerktijden geen gevolgen aan te verbinden. Hij mag voor deze periode blijven uitgaan van het
reispatroon waar de vergoeding op gebaseerd is.

 

Is een werkgever verplicht om de reiskostenvergoeding te betalen?

Ingeval de cao of arbeidsovereenkomst niet anders bepaalt, is een werkgever niet verplicht om de vergoeding onbelast te
blijven verstrekken, als er niet langer naar de werkplek wordt gereisd.

 

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Bron: tipsenadvies-belastingen.nl