X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN VOOR WERKNEMERS, WAT IS ER MOGELIJK?

Santip juni - 2022

De arbeidsvoorwaarden van uw werknemers verbeteren om zo personeel te vinden of te behouden? Dan kan het aanbieden van scholingsmogelijkheden een goede zet zijn. Wat is er fiscaal mogelijk?

Stilstand = achteruitgang

Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen om niet op hun vakgebied achter te raken. Daarnaast willen werknemers zich qua kennis verbeteren en zo proberen hogerop te komen. De fiscale aftrek van scholingskosten is per 1 januari 2022 vervallen en vervangen door de STAP-subsidie. De STAP-regeling is bedoeld voor studie, bijscholing, omscholing of een andere vorm van persoonlijke ontwikkeling die bijdraagt aan de positie op de arbeidsmarkt. Het bedrag van de subsidie bedraagt € 1000,- per jaar.

Vanwege huidige beroep

Wat kunt u onbelast vergoeden?

Als werknemers zich willen ontwikkelen in hun huidige beroep, bestaat er een aantal fiscale vrijstellingen. Denk aan kosten van cursussen, congressen, vakliteratuur, e.d. Maar ook de kosten van inschrijving in een beroepsregister en de kosten van outplacement.

Let op: kranten en tijdschriften zijn alleen vrijgesteld als deze zijn aan te merken als vakliteratuur.

Voor een toekomstig beroep

Wat kunt u onbelast vergoeden?

Wil een werknemer zich persoonlijk verder ontwikkelen, dan kunnen studiekosten onbelast vergoed worden. Dit betreft voornamelijk lesgelden, kosten van studieboeken, etc. Maar ook reiskosten voor lesbezoek vallen hieronder.

Dit geldt overigens sinds 1 januari 2021 ook voor ex-werknemers. Zo kan een ex-werknemer die bijvoorbeeld een scholingsbudget heeft en dit ook nog mag gebruiken na het einde van het dienstverband, met dat budget scholing volgen.

Voorwaarden
Wel gelden enkele voorwaarden. Zo mogen de studiekosten niet al door een ander worden vergoed en moet u de vergoeding al hebben verstrekt of toegezegd voor het einde van het kalenderjaar waarin de kosten worden gemaakt.

Let op: kosten van zelfstudie zijn hierbij uitgesloten!

Aftrek soms beperkt

Gemengde kosten

Studie- en scholingskosten zijn meestal aftrekbaar van de winst, al bestaat er voor bepaalde kosten een beperking. Dit betreft de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen e.d. en de daarmee samenhangende reis- en verblijfkosten. Wilt u weten wat de gevolgen van deze beperkingen voor u kunnen zijn, neem dan contact met ons op.