X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

REGEL TIJDIG UW AANVRAAG EINDAFREKENING NOW

Santip - juli 2021

Veel bedrijven die aan het begin van de coronacrisis NOW-steun ontvingen van de overheid, hebben nog geen aanvraag ingediend voor de eindafrekening van deze loonsteun. Het UWV vreest dat deze bedrijven straks in de problemen kunnen komen. Want wanneer bedrijven geen aanvraag indienen, dienen zij het hele voorschot terug te moeten betalen.

Het betreft momenteel zo’n 84.000 ondernemers die geen aanvraag hebben ingediend voor eindafrekening van de eerste periode van de NOW. 44% gaf aan nog bezig te zijn met het verzamelen van documenten of te wachten op bijvoorbeeld een accountantsverklaring. 15% meende bewust te wachten. 37% van de werkgevers ondernam geen actie, zij zijn zich er niet van bewust dat ze zélf de definitieve berekening moeten aanvragen.

Daarom komt het UWV nu met een extra campagne om iedereen goed te informeren. Daarnaast zullen zij bedrijven rechtstreeks benaderen.

Een aanvraag indienen kan nog t/m 31 oktober 2021. Voor werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, is het van belang dat zij daar nu al aan de slag mee gaan, want de drukte bij boekhouders en accountants is groot, waardoor het nog even kan duren.

Inmiddels heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verklaringen, die nodig zijn voor de aanvraag van de NOW, gepubliceerd. Bij een assurance rapport met beperkte mate van zekerheid horen andere verklaringen dan bij een assurance rapport met redelijke mate van zekerheid. Daarnaast is een document vereist dat hoort bij een samenstellingsverklaring. Het ministerie heeft in totaal negen verklaringen gepubliceerd die zijn te gebruiken bij een aanvraag NOW 1. Zie voor meer informatie: Rijksoverheid

De definitieve berekening kan leiden tot een nabetaling, maar ook tot een terugvordering. Het bedrag van de definitieve tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies.