X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

Verwachte wijzigingen Prinsjesdag 2022

Nivo 2022 - 34

Binnenkort is het zover. Hoe zal het pakket Belastingplan 2023 eruit gaan zien?
De laatste jaren is het goed gebruik dat de contouren vooraf al wat bekend zijn.
Zie hieronder een vooruitblik van de (aangekondigde) wijzigingen voor ondernemers.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Heeft een IB-ondernemer aan het begin van een jaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan mag hij zijn fiscale winst verlagen met een dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) als hij voldoet aan het urencriterium.
Ik adviseer dit al jaren niet meer. De ervaring leert dat de IB-ondernemer niet goed in de gaten heeft dat de FOR geen echte oudedagsvoorziening is, maar een fiscale uitstelpost. Het kabinet wil de FOR afschaffen per 1 januari 2023.

Afbouw zelfstandigenaftrek

Als de fiscale wetgever eenmaal start met het afbouwen (lees: versoberen) van een fiscale faciliteit, dan leert de ervaring dat vervolgens ‘de afbouw’ versneld wordt.
Zo ook met de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Het is de bedoeling dat met ingang van 2023 in zes stappen van € 650 een versnelde afbouw plaatsvindt.

Afschaffing middelingsregeling

Het kabinet wil per 1 januari 2023 de middelingsregeling afschaffen. Het laatste tijdvak waarover men kan middelen zal dus bestaan uit de jaren 2022, 2023 en 2024.
Let op! Ga dus na of u nog recht heeft op middeling.

Invoering progressief tarief in box 2

Box 2 inkomen voor een aanmerkelijk belanghouder is in 2022 belast tegen een tarief van 26,9%. Het voorstel is om Box 2 inkomen vanaf 2024 tot en met € 67.000 te belasten tegen een tarief van 26%. Het meerdere valt onder een tarief van 29,5%.

Afbouw van algemene heffingskorting bij hoog verzamelinkomen

De huidige algemene heffingskorting bedraagt € 2.888 minus 6,007% van het inkomen uit werk en woning voor zover dat meer bedraagt dan € 21.317. De algemene heffingskorting is echter nooit een negatief bedrag. Het Belastingplan 2023 bevat een maatregel om de algemene heffingskorting afhankelijk te maken van het verzamelinkomen. Dat betekent dat de inkomens uit box 2 en box 3 ook gaan meetellen.

Stapsgewijze afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

Onder voorwaarden kan een IB-ondernemer nu nog recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). In het coalitieakkoord is de afschaffing van de IACK per 1 januari 2025 aangekondigd. Maar deze afschaffing zal stapsgewijs plaatsvinden. Bovendien blijven ouders met kinderen die zijn geboren vóór 2025 hun recht op de IACK houden.

Verkleining eerste schijf vennootschapsbelasting

Nu is het tarief van de vennootschapsbelasting 15% voor de eerste € 395.000 aan fiscale winst en 25,8% over de rest. De wetgever wil deze eerste schijf per 1 januari 2023 terugbrengen tot € 200.000.

Btw-nultarief voor zonnepanelen op woningen

EU-lidstaten mogen een btw-nultarief toepassen op de levering en installatie van zonnepanelen op onder meer woningen. Het kabinet wil deze mogelijkheid graag benutten. Daarbij is zijn motivering als volgt. Dankzij een btw-nultarief drukt geen btw meer op de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen op woningen. Particuliere zonnepaneelhouders hebben daardoor geen belang meer bij het terugvragen van de btw over deze zonnepanelen. Vaak hoeven zij zich dan ook niet meer aan te melden voor de kleineondernemersregeling. In de meeste gevallen zullen zonnepanelen daardoor op woningen zijn te installeren zonder btw-druk en -verplichtingen.

Conclusie

Zoals u kunt zien, zijn de voorgestelde wijzigingen niet mals.
Duidelijk is dat er geld in het laatje moet komen van B.V. Nederland.
Ik verwacht overigens bij het Belastingplan 2023 nog meer versoberingen, alsmede dat de staatssecretaris zal terugkoppelen dat er geen compensatie zal plaatsvinden voor de Box 3 gedupeerden die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt. 

We gaan het zien. Ik houd u op de hoogte.