X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

PRINSJESDAG 2021

Santip september - 2021

De belangrijkste aangekondigde maatregelen en wijzigingen

 

Thuiswerken

Ook na de coronacrisis kiezen sommige werknemers ervoor om thuis te blijven werken en maken hierover afspraken met hun werkgever. Per 1 januari 2022 is er de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van max. € 2 per dag, dit voor bijvoorbeeld koffie en verwarming.

 

Eigen woning 2022

De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast. Het gaat specifiek om de volgende onderdelen:

  • Eigenwoningreserve
  • Aflossingsstand
  • Bestaande eigenwoningschuld

Onbedoelde effecten van de huidige regelgeving voor partners die samen een woning kopen waarbij één van beide zelf al een koopwoning had, moeten met deze wijzigingen worden weggenomen.

 

Overdrachtsbelasting

In 2022 zien de tarieven voor de overdrachtsbelasting er zo uit:

                                    Woning (hoofdverblijf)    Overige onroerende zaken
Starter (18-35 jaar)                   0%                                        8%
Niet-starter (vanaf 35 jaar)       2%                                         8%

Starters in de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar betalen de komende 4 jaar geen overdrachtsbelasting als ze een woning kopen die dient als hoofdverblijf. Met deze regeling wil het kabinet de starters op de woningmarkt tegemoet komen.

Vanaf 1 januari 2022 betalen woningcorporaties of projectontwikkelaars die ‘verkoop onder voorwaarden (VoV)’-woningen terugkopen van particulieren, geen overdrachtsbelasting meer (was dit jaar: 8%). Zo kunnen VoV-woningen met korting aan starters en mensen met een lager middeninkomen worden verkocht.

 

Milieumaatregelen

In totaal wordt er 6,8 miljard euro uitgegeven aan milieumaatregelen. Aan onder andere:

  • 600 miljoen euro subsidie voor elektrische auto’s. Het kabinet blijft hiermee de verkoop van emissievrije auto’s stimuleren. De korting op de bijtelling blijft t/m 2025 behouden. De maximale waarde van de auto waarover de lage bijtelling geldt wordt wel verlaagd.
  • Steunpercentages van de Milieu investeringsaftrek (MIA) worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Hierdoor kunnen bedrijven meer kosten van hun fiscale winst aftrekken en worden zij gestimuleerd om te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

 

Doorbetaald ouderschapsverlof en een korting op de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Om de kosten hiervan deels te compenseren, wordt het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting vanaf 2022 met € 318 per jaar verlaagd.

 

Aandelenopties

Ondernemers bieden medewerkers soms aandelenopties aan i.p.v. loon. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer je als onderneming niet genoeg geld hebt om een passend salaris te betalen. Over de aandelenopties moet belasting worden betaald, aangezien het een vorm van loon is. Vanaf 1 januari 2022 wordt deze belasting pas geheven als de aandelen verhandelbaar zijn en er dus geld beschikbaar komt. Eerder werd belasting reeds geheven wanneer opties daadwerkelijk werden omgeZet in aandelen.

 

Belastingontwijking

De aanpak van belastingontwijking is en blijft een prioriteit van het kabinet. Reeds ingevoerde maatregelen worden aangepast en een nieuw wetsvoorstel voor de aanpak van internationale mismatches is ingediend.

 

Verandering verrekening Vpb

Vanaf 1 januari 2022 kunnen Nederlandse bedrijven vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting (vpb). Is er in een jaar geen vpb verschuldigd, dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf van de voorheffing door de Belastingdienst meer plaats. De niet verrekende voorheffingen worden dan doorgeschoven naar latere jaren. Dit doorschuiven kan onbeperkt in de tijd plaatsvinden.


Bron: Belastingplan 2022 (Rijksoverheid)