X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

PEB-KEUZE

Santip 2017-15

Het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer is ingegaan 1 april 2017. Tot uiterlijk 1 juli 2017 kon de directeur-grootaandeelhouder (hierna DGA) pensioen opbouwen in eigen beheer (hierna PEB).

Premievrij per 30 juni 2017

Als u als DGA op een dergelijke wijze pensioen opbouwde, heeft u als het goed is uiterlijk op 30 juni 2017 uw pensioen middels schriftelijke overeenkomst en notulen AVA beëindigd. Als u dat niet heeft gedaan, heeft u een zeer groot probleem. Formeel gezien moet u dan over de commerciële waarde van de gehele pensioenverplichting in één keer belastingheffing betalen met daarboven op de sanctie van 20% revisierente. In de praktijk betekent dit 72% belastingheffing!

PEB-keuze

Reeds eerder heb ik in de NIVO aan dit onderwerp aandacht besteed. De wetgever biedt de DGA (en zijn partner) de volgende 3 keuzemogelijkheden:
1.)  Afkoop. DGA’s krijgen de mogelijkheid om hun pensioenregeling
      in eigen beheer af te kopen, met een korting van 34,5% op de
      belastinggrondslag in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019.
      U ziet de korting moet de prikkel geven om snel te willen
      handelen;
2.)  ODV. DGA’s die niet willen of - vanwege gebrek aan financiële
      middelen of “onderdekking” - kunnen afkopen kunnen gebruik
      maken van een spaarvariant Oudedagsverplichting (ODV)
      genaamd;
3.)  Premievrij maken PEB. Met andere woorden, u laat het staan in
      de eigen B.V. als PEB.

Wat gaat u doen als DGA? De korting van 34,5% pakken? Dat kan aantrekkelijk zijn, maar de belastingheffing van 52% over de resterende 65,5% van de fiscale waarde van het PEB vergt wel een flink liquiditeitsoffer. Is dat geld beschikbaar, of moet u maatregelen nemen om dat tijdig vrij te maken?
En wat gaat u doen met het geld dat u netto in privé van uw BV krijgt ter zake van de afkoop? In box 3 stoppen, op een spaarrekening tegen minder dan 0,5% rente? Of het nettobedrag weer terug de BV in storten, als werkkapitaal of om te beleggen? Als DGA moet u zich terdege voorbereiden op al deze vragen.
En als uw gescheiden bent, en de verevende pensioenrechten van uw ex ‘bevroren’ in uw BV zitten, moet u ook zijn/haar toestemming hebben voor de uitfasering. En dat kan wel eens lastig worden. Die moet u binnenkort alvast maar eens gaan bellen….

De kwestie op de lange baan schuiven kan geld kosten: de korting gaat namelijk in 2018 omlaag, van 34,5% naar 25%, en in 2019 is het nog maar 19,5%. Of wordt het ‘dan maar’  de ODV, de Oudedagsverplichting in eigen beheer?

Conclusie

De nieuwe wet moet zo’n 2 miljard opbrengen, vooral dus uit afkoop PEB. En uit de wandelgangen heb ik vernomen dat dat ruim gehaald gaat worden. Er kopen veel DGA’s hun PEB af zo blijkt.
Het adviseren hierover vergt zeer specifieke kennis. Santax is zeer dicht betrokken geweest bij het wetgevingsproces en kan u hier als specialist in deze materie goed bijstaan. Ondergetekende doceert ook over dit onderwerp veel aan accountants en fiscalisten door het gehele land.