X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

STEUN- EN HERSTELPAKKET CORONA: RECENTE WIJZIGINGEN OVERIGE MAATREGELEN

Santip - januari 2021

De overige coronamaatregelen worden hier benoemd en kort toegelicht.

 

Kosten kinderopvang

Het kabinet heeft ouders die hun kind(eren), in het voorjaar van 2020, vanwege de coronamaatregelen tijdelijk niet naar
de kinderopvang konden brengen, gevraagd de factuur door te betalen. Ouders hielden op deze manier recht op de
kinderopvangtoeslag en behielden bovendien hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer geopend zou worden.
Omdat ouders geen gebruik konden maken van de kinderopvang konden zij een tegemoetkoming ontvangen.

Deze regeling is voor de huidige lockdown opnieuw van kracht en geldt voor zowel de reguliere kinderopvang als voor
gemeentelijke regelingen.

 

Sportscholen

Sportscholen kunnen ook in 2021 gebruik blijven maken van het lage btw-tarief voor online lessen gedurende de
verplichte sluiting. 

 

Bron: Rijksoverheid