X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

OOK EEN CORONA-MAATREGEL VOOR DE DGA (2-4-2020)

De DGA krijgt de mogelijkheid om het loon te verlagen en het gebruikelijk loon over 2020 pas achteraf vast te stellen.
 

 

Verlaging maandloon voor restant 2020
 

De BV en de houder van het aanmerkelijk belang in die BV (ab-houder) mogen gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon
afspreken, als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van de BV. Pas aan het einde van het jaar
moet de BV het gebruikelijk loon over geheel 2020 voor de ab-houder vaststellen en in de aangifte loonheffingen vermelden.
Omdat de impact van de coronacrisis op de BV pas aan het einde van 2020 duidelijker is, mag het gebruikelijk loon over
geheel 2020 dus achteraf bepaald worden.
 

 

Geen terugwerkende kracht
 

In 2020 al uitbetaald loon aan de ab-houder kan niet met terugwerkende kracht worden verlaagd. De BV mag het loon van
de ab-houder alleen voor de toekomstige maanden in 2020 verlagen.
 

 

Aangifte loonheffingen
 

Bij verlaging van het maandloon vermeldt de BV in de aangiften loonheffingen het loon dat de ab-houder heeft genoten,
inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik van een auto of fiets). Uiterlijk aan het einde van 2020
(of als dat eerder is het einde van de dienstbetrekking), bepaald de BV wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is.
Heeft de ab-houder te weinig loon van de BV genoten, dan moet het verschil nog als loon worden aangeven.
 

 

Geen toestemming Belastingdienst
 

De BV en de ab-houder mogen het tijdelijk lager loon zonder toestemming vooraf van de Belastingdienst overeenkomen.

 

Bron: Belastingdienst