X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

LIEVER 22% DAN 25% BIJTELLING?

Santip 2017-7

Met ingang van het nieuwe jaar 2017 zijn de spelregels qua bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak weer veranderd. Het is tenslotte DE MELKKOE van de overheid. De maximale bijtelling in 2017 is nl. 22 % i.p.v. 25%.

 

1.) Auto aangeschaft vóór 2017: 22% of 25% bijtelling?

Maar gek genoeg geldt dat lagere percentage van 22% volgens de wetgever (Wiebes) niet voor de auto’s van de zaak die al in 2016 of daarvoor op kenteken zijn gezet en waarvoor het 25% toptarief qua bijtelling geldt. Deze auto's houden nog 60 maanden (na kentekenafgifte) het hogere 25%-tarief.  Dat is toch op zijn minst vreemd? De fiscale hamvraag is of hier sprake is van ongeoorloofde discriminatie. Het kan dus lonen om hiertegen bezwaar te maken.

2.) Maak tijdig bezwaar!

Belastingplichtigen kunnen definitief hun rechten verspelen als ze geen bezwaar aantekenen tegen de aangifte loonbelasting betreffende (de hoogte van) de bijtelling wegens privégebruik auto. Dit blijkt uit de volgende terugkoppeling van de fiscus:
'Is de inhouding van de loonheffing niet betwist, dan dient de bijtelling wegens privégebruik auto immers in de aangifte inkomstenbelasting tot het loon te worden gerekend. In dit kader is van belang op de merken dat de Belastingdienst ambtshalve geen loonheffing zal teruggeven.'  

De Belastingdienst heeft verder (vooralsnog) aangegeven niet bereid te zijn om bezwaren tegen de inhouding van loonheffing aan te houden in afwachting van de uitkomsten van eenzelfde gerechtelijke procedure die reeds is gestart. Met andere woorden, u moet zich realiseren dat als u bezwaar gaat maken u niet kunt meeliften op de uitkomst van een andere procedure die over hetzelfde onderwerp gaat.

3.) Conclusie

De auto van de zaak. Het blijft een onderwerp dat maar in de picture blijft. Het zal wel altijd zo blijven. Overleg met uw adviseur wat te doen. SANTAX is gespecialiseerd hierin. Wij kunnen u daarin goed bijstaan.