X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

LAST MINUTE INVESTERINGSAFTREK 2021 BINNENHALEN

Santip oktober - 2021

Om voor 2021 de drempel voor de Kleinschaligheidsinvestering nog te halen, kan het interessant zijn om nog een kleine investering te doen. Hoe werkt dit?

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u onder voorwaarden recht op de KIA. Als u in 2021 voor meer dan € 2.400 en niet meer dan € 328.721 investeert in bedrijfsmiddelen, kunt u in aanmerking komen voor de KIA. De hoogte van de KIA is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. In 2021 ziet de KIA er als volgt uit:

Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar

Van meer dan:

Maar niet meer dan:

Bedraagt de KIA 2021:

-

€ 2.400

€ 0

€ 2.400

€ 59.170

28% van het investeringsbedrag

€ 59.170

€ 109.574

€ 16.568

€ 109.574

€ 328.721

€ 16.568, verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 109.574 te boven gaat

€ 328.721

-

€ 0

 

Let op! Investeringen in bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro kosten, geven geen recht op aftrek. Daarnaast is er nog een lijst met specifieke uitzonderingen. Deze vindt u op de website van de Belastingdienst.

Voorbeeld

U heeft tot nu toe voor € 2.000 aan investeringen gedaan. Door in 2021 nog een investering van minimaal € 450 (exclusief btw) te doen, heeft u in 2021 recht op 28% KIA over € 2.450 = € 686.

► Tip!

Investeringen die u in de planning heeft voor 2022, kunt u ook in 2021 doen. Het moment van investeren (mondelinge aanvaarding, ondertekenen van een koopovereenkomst, etc.) is namelijk het moment dat u de verplichting aangaat, dus niet de factuur- of betaaldatum! Betaalt u aan, maar neemt u de investering pas in 2022 in gebruik? Ook dan mag u in 2021 KIA claimen tot het bedrag van de aanbetaling.

 

Bron: Tips & Advies