X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

KIES VOOR CONCERNREGELING IN DE WKR

Santip 2017-1

Een werkgever kan de werkkostenregeling op concernniveau toepassen door gebruik te maken van de concernregeling. De vrije ruimte kan dan vastgesteld worden op basis van de totale fiscale loonsom van alle concernmaatschappijen. Zo kan worden voorkomen dat de ene concern-BV te weinig vrije ruimte heeft, en een andere concern-BV ruimte overhoudt. Tekorten en overschrijdingen van de vrije ruimte kunnen gesaldeerd worden. En het is niet langer nodig om vergoedingen en verstrekkingen bij de correcte concernvennootschap op te voeren om te beoordelen of de vrije ruimte is benut.

Voor toepassing van de concernregeling is vereist dat de moedermaatschappij de aandelen in de (klein)dochter- maatschappij(en) het gehele jaar voor 95% of meer bezit.
Bij overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte moet de verschuldigde belasting worden aangegeven en afgedragen door het concernonderdeel met de grootste loonsom. Bij de toepassing van de concernregeling zijn alle werkgevers – de moedermaatschappij en de (klein-) dochtermaatschappij(en) – hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die het concern verschuldigd is wegens overschrijding van de vrije ruimte.
Toepassing van de concernregeling is facultatief. U kunt kiezen voor toepassing van de regeling over 2016 op het laatste tijdstip van afrekening van de loonheffing over dat jaar, dat is in januari 2017.

Bron: belastingbelangen