X
Santip Santip Bekijk Santip artikelen
Nivo Nivo Bekijk Nivo artikelen
Vakpublicaties Vakpublicaties Bekijk vakpublicaties
Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief

Niet alleen technisch advies
maar tevens een sparringpartner
en vertrouwenspersoon

KABINET TREKT STEUNMAATREGELEN IN

Santip augustus - 2021

Na bijna anderhalfjaar stopt het demissionaire kabinet met de generieke coronasteunmaatregelen. Per 1 oktober 2021 worden de NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen niet verlengd. De overheid meent dat de economie weer langzaam opbloeit en bedrijven steeds minder vaak beroep doen op de noodsteunmaatregelen. Daarnaast zijn de werkloosheidscijfers laag. Doorgaan met coronasteun zou economisch herstel in de weg zitten.

Garantieregelingen

De KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-c blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Wanneer bedrijven behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen zij hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Belastingen

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt ook op 1 oktober 2021. Voor alle ondernemers die bijzonder uitstel hebben, geldt:

  • T/m 30 september 2021 hoeven zij de belastingen waarvoor bijzonder uitstel is verleend, niet te betalen
  • Vanaf 1 oktober 2021 wordt verwacht dat zij weer gewoon belasting gaan betalen en daarmee voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen.
  • Vanaf 1 oktober 2022 kunnen zij gebruikmaken van een betalingsregeling voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. Hier hebben zij vijf jaar de tijd voor.

Terugkeer Werktijdverkorting (WTV)

Vanwege de invoering van de NOW is de WTV buiten werking gesteld, maar deze regeling keert per 1 oktober 2021 weer terug. De WTV is bedoeld voor buitengewone omstandigheden die niet tot het ondernemersrisico behoren. Het gaat hier om kortdurende buitengewone omstandigheden, die niet corona-gerelateerd zijn.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Deze regeling stopt per 1 oktober 2021.
!!! Let op: ondernemers kunnen vanaf 31 augustus de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q3 2021 aanvragen. Het subsidiepercentage is 100%. Er zijn twee referentieperioden: het derde kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. De ondernemer kiest zelf de periode.

Nachthoreca

Het kabinet realiseert dat de situatie voor de nachthoreca de komende tijd nog moeilijk is, omdat die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is. Daarom is het kabinet nu bezig met een gerichte compensatieregeling voor deze sector. De uitvoering hiervan is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.

Beëindiging Tozo

Vanaf 1 oktober 2021 kunnen ondernemers geen beroep meer doen op de Tozo, maar op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Aanvullend sociaal pakket

Mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, hebben recht op een aanvullend sociaal pakket om hen zo nieuw perspectief te bieden. Het UWV, gemeenten en Regionale mobiliteitsteams helpen mensen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Ook voor jongeren wordt deze aanpak ingezet, door hen bijvoorbeeld te helpen bij het zoeken naar werk of om door te leren.

 

Bron: Rijksoverheid, Mijn Tips & Advies